Cách tạo hiệu ứng bản Photocopy xấu trong Photoshop

Bạn không cần một máy photocopy ngoài đời thực để đạt được hiệu ứng “crumpled photocopy” (bản photocopy bị nhăn nhúm, không đẹp mắt). Hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng Photoshop để tạo ra tác phẩm nghệ thuật trừu tượng với giao diện rối mắt. Kỹ thuật này có thể được tái tạo trong Photoshop trong một vài bước đơn giản và kiểm soát nhiều hơn đối với kết quả cuối cùng so với nếu chúng ta cố gắng làm theo cách cũ (di chuyển một tờ giấy in thực tế trên máy photocopy theo các hướng khác nhau).

Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, và nếu bạn muốn làm theo hướng dẫn này chính xác như được mô tả, vui lòng tải xuống các kết cấu miễn phí sau từ TextureFainst:

  • Kết cấu tối
  • Kết cấu ánh sáng

Bước 1

Mở Photoshop và tạo một file mới ở bất kỳ kích thước nào bạn muốn. Trong trường hợp này, sẽ tạo ở 900 x 1200 px.

Bước 2

Đi tới File > Place. Xác định vị trí kết cấu bản sao tối trên máy tính của bạn và nhấp vào nút Place.

Bước 3

Thay đổi kích thước kết cấu để bao phủ toàn bộ bảng vẽ và nhấn phím Enter trên bàn phím của bạn để thực hiện các thay đổi.

Bước 4

Chọn công cụ loại (T) và nhập văn bản của bạn.
Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ loại đồ họa hoặc hình ảnh nào khác mà bạn muốn, nhưng cho mục đích giảm phân bổ, bạn có thể sử dụng văn bản “Photocopy“.

Bước 5

Với lớp văn bản được chọn, đi tới Layer> Smart Objects> Convert to Smart Object.

Bước 6

Đi tới Filter > Liquify.

Bước 7

Trong cửa sổ Liquify, tạo bất kỳ loại biến dạng nào bạn muốn cho văn bản / đồ họa của mình và nhấp vào OK.

Bước 8

Đi tới Filter> Blur> Motion Blur. Trong cửa sổ Motion Blur, đặt Angle thành 0º, Khoảng cách thành 4 pixel và bấm OK.

Bước 9

Đi tới File > Place. Xác định vị trí kết cấu photocopy nhẹ trên máy tính của bạn và nhấp vào nút Place.

Bước 10

Thay đổi kích thước kết cấu để bao phủ toàn bộ bảng vẽ và nhấn phím Enter trên bàn phím của bạn để thực hiện các thay đổi.

Bước 11

Đi tới Layer> Create Clipping Mask.

Bước 12

Cuối cùng, đặt chế độ hòa trộn thành “Hard Light” và giảm độ mờ xuống khoảng 80%.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo