Cách tạo hiệu ứng Flipping trong Illustrator (lật trang, gương lật đối xứng phản chiếu)

Trong Illustrator, có rất nhiều cách khác nhau để có được hiệu ứng Gương lật đối xứng dạng phản chiếu, cho dù đó là sử dụng các công cụ mặc định trong phần mềm hay thậm chí sử dụng các plugin của bên thứ ba. Để tạo hiệu ứng Flipping, có thể được thực hiện bằng cách sử dụng văn bản hoặc bất kỳ loại hình dạng nào khác.

Để dễ dàng chứng minh hiệu ứng này được tạo ra như thế nào, có thể sử dụng một số đơn giản thay vì một đối tượng phức tạp hơn, nhưng bạn có thể tự do sử dụng bất kỳ loại đối tượng hoặc văn bản nào bạn muốn miễn là văn bản đó được chuyển đổi thành một đường dẫn. .

Bước 1

Mở Illustrator và tạo một file mới ở bất kỳ kích thước nào bạn muốn. Ở đây là 1800 x 1200 px.

Bước 2

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và vẽ một hình chữ nhật bao phủ toàn bộ bảng vẽ với bất kỳ màu nào bạn muốn. 

Bước 3

Sử dụng công cụ loại (T) nhập văn bản của bạn. Ở ví dụ này sử dụng số 3 và với phông chữ Raleway ở 500 pt nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ phông chữ nào và nhập bất kỳ văn bản nào bạn muốn.

Bước 4

Với văn bản của bạn đã được chọn, đi tới Type > Create Outlines.

Bước 5

Chọn công cụ Free Transform Tool (E) và từ thanh công cụ phụ, chọn công cụ Perspective Distort.

Bước 6

Nhấp và kéo điểm neo trên cùng bên phải xuống như được hiển thị.

Bước 7

Đi tới Edit > Copy và sau đó đến Edit > Paste in Place.

Bước 8

Kéo bản sao đối tượng của bạn sang bên phải.

Bước 9

Chọn công cụ Selection Tool (V) và kéo điểm neo ở giữa bên trái của đối tượng đã sao chép sang bên phải như hình minh họa.

Bước 10

Chọn cả hai đối tượng và đi tới Object> Blend> Make.
Lưu ý: Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng 2 bước cho mục đích giảm số lượng nhưng bạn có thể tự do thêm bao nhiêu bước tùy thích.

Bước 11

Đi tới Object > Expand và nhấp vào OK trong cửa sổ mở rộng.

Bước 12

Đi tới Object> Ungroup.

Bước 13

Áp dụng Gradient Fill bằng cách nhấp vào biểu tượng Gradient của thanh công cụ.

Bước 14

Di chuyển các đối tượng sang bên phải để thực hiện chuyển đổi mà bạn thích giữa chúng.

Bước 15

Chọn tất cả các đối tượng và đi tới Object > Transform > Reflect. Chọn trục dọc và nhấp vào nút COPY.

Bước 16

Cuối cùng, chỉ cần di chuyển các đối tượng đã sao chép sang bên phải.

Một số lưu ý cuối cùng

Như bạn thấy, tạo hiệu ứng flipping rất dễ dàng và bạn có thể sử dụng kỹ thuật này với bất kỳ loại đối tượng nào bạn muốn. Sau đó, bạn cũng có thể thay đổi màu sắc đơn giản bằng cách chỉnh sửa tô màu gradient.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo