Cách Photoshop chữ trên ảnh nhanh dễ dàng

Trong hướng dẫn này, chúng ta học cách Photoshop chữ trên ảnh nâng cao, đó cách đặt hình ảnh trong văn bản, một trong những hiệu ứng cổ điển và phổ biến nhất của Photoshop. Như chúng ta sẽ thấy, nhờ sức mạnh của clipping mask, việc đặt một hình ảnh bên trong văn bản bằng Photoshop rất đơn giản và dễ dàng. Ở đây sử dụng Photoshop CS6 nhưng hướng dẫn này cũng hoàn toàn tương thích với Photoshop CC (Creative Cloud). 

Hình ảnh # 115342300 được Photoshop Essentials.com cấp phép với sự cho phép của Shutterstock.
Đặt hình ảnh bên trong văn bản bằng Photoshop CS6 và Photoshop CC (Creative Cloud).

Cách Photoshop chữ trên ảnh

Bước 1: Nhân đôi lớp nền

Mở hình ảnh bạn muốn đặt bên trong văn bản của mình. Với hình ảnh mới được mở, nếu bạn nhìn vào bảng điều khiển Layers panel, bạn sẽ thấy hình ảnh nằm trên Background layer, hiện là lớp duy nhất trong tài liệu:

Bảng điều khiển Lớp trong Photoshop CS6 hiển thị hình ảnh trên lớp Nền.

Chúng ta cần tạo một bản sao của lớp này. Đi tới trình đơn Layer trong thanh Trình đơn dọc theo đầu màn hình, chọn New, sau đó chọn Layer via Copy. Hoặc, bạn có thể chọn cùng một lệnh này từ bàn phím bằng cách nhấn Ctrl + J (Win) / Command + J (Mac):

Chọn lệnh New Layer thông qua Copy từ menu Layer.

Đi tới  Layer > New > Layer via Copy.

Photoshop tạo một bản sao của lớp, đặt tên là “Layer 1” và đặt nó ngay trên Background layer:

Bảng điều khiển Lớp hiển thị lớp bản sao bên trên lớp Nền ban đầu.

Bước 2: Thêm một lớp tô màu White Solid Color

Tiếp theo, chúng ta hãy thêm một trong các lớp Solid Color Fill của Photoshop để sử dụng làm nền cho hiệu ứng của chúng ta. Nhấp vào biểu tượng New Fill or Adjustment Layer ở cuối bảng điều khiển Layers:

Nhấp vào biểu tượng Lớp mới hoặc Lớp điều chỉnh trong bảng điều khiển Lớp.

Nhấp vào biểu tượng New Fill hoặc Adjustment Layer

Chọn Solid Color từ đầu danh sách xuất hiện:

Thêm một lớp Solid Color Fill trong Photoshop.

Chọn một Solid Color Fill layer.

Photoshop sẽ mở Color Picker để chúng ta có thể chọn màu mà chúng ta muốn tô vào layer. Sử dụng màu trắng cho màu nền của mình bằng cách nhập giá trị 255 vào các hộp RG và B :

Chọn màu trắng từ Bộ chọn màu.

Bấm OK để đóng Color Picker. Trở lại Layers panel, chúng ta thấy lớp white Solid Color Fill layer (có tên là “Color Fill 1”) nằm phía trên hai lớp hình ảnh:

Chọn màu trắng từ Bộ chọn màu.

Và bởi vì Fill layer nằm trên cả hai lớp hình ảnh của chúng ta, tài liệu bây giờ tạm thời được tô bằng màu trắng:

Hình ảnh bị ẩn bởi Lớp tô màu trắng.

Bước 3: Kéo Solid Color Fill Layer xuống dưới Layer 1

Chúng ta cần di chuyển lớp Solid Color Fill bên dưới Layer 1. Nhấp vào Solid Color Fill Layer (đảm bảo bạn nhấp vào biểu tượng mẫu màu nhỏ của nó ở bên trái, không phải biểu tượng mặt nạ lớp ở bên phải) và bằng nút chuột của bạn vẫn được giữ, kéo lớp xuống dưới cho đến khi bạn thấy thanh tô sáng xuất hiện giữa Layer Background và Layer 1:

Hình ảnh bị ẩn bởi lớp Solid Color Fill màu trắng.

Thả nút chuột của bạn khi thanh tô sáng xuất hiện để thả Fill layer vào vị trí giữa hai lớp hình ảnh. Hình ảnh của bạn sẽ xuất hiện lại trong cửa sổ tài liệu:

Hình ảnh bị ẩn bởi lớp Solid Color Fill màu trắng.

Bước 4: Chọn Layer 1

Nhấp vào lớp trên cùng (Layer 1) trong Layers panel để chọn nó:

Nhấp vào Layer 1 để làm cho nó hoạt động.

Bước 5: Chọn Type Tool

Chọn Type Tool của Photoshop từ bảng công cụ dọc theo bên trái của màn hình. Bạn cũng có thể chọn Type Tool chỉ bằng cách nhấn vào chữ T trên bàn phím:

Chọn Công cụ Loại.

Bước 6: Chọn phông chữ của bạn

Với Type Tool được chọn, đi tới thanh tùy chọn dọc theo đầu màn hình và chọn phông chữ của bạn. Ở đây chọn Arial Black, nhưng tất nhiên bạn có thể chọn bất kỳ phông chữ nào bạn thích. Đừng lo lắng về kích thước phông chữ bây giờ. Chúng ta sẽ thay đổi kích thước loại theo cách thủ công sau:

Chọn một phông chữ từ Thanh Tùy chọn.

Bước 7: Đặt màu thành màu trắng

Bước tiếp theo này không hoàn toàn cần thiết, nhưng để giúp chúng ta nhìn thấy văn bản khi thêm nó, hãy đặt loại màu thành màu trắng. Nếu màu của bạn đã được đặt thành màu trắng (hoặc một số màu khác mà bạn có thể dễ dàng nhìn thấy trước hình ảnh của mình), bạn có thể bỏ qua bước này. Để thay đổi màu loại, hãy nhấp vào Type Tool trong thanh tùy chọn:

Nhấp vào mẫu màu cho Công cụ Loại.

Thao tác này một lần nữa sẽ mở bộ chọn màu. Chọn màu trắng bằng cách nhập giá trị 255 cho các tùy chọn RG và B. Nhấp vào OK khi bạn hoàn tất để đóng bộ chọn màu:

Đặt các giá trị R, G và B thành màu trắng trong Bộ chọn màu.

Bước 8: Thêm văn bản của bạn

Với công cụ loại được chọn, phông chữ của bạn được chọn và màu được đặt thành màu trắng, hãy nhấp vào bên trong tài liệu của bạn và thêm văn bản. Chẳng hạn, nhập từ “HAWAII”:

Thêm văn bản vào phía trước hình ảnh.

Nhấp vào dấu kiểm trong thanh tùy chọn khi bạn chấp nhận xong văn bản của mình và thoát khỏi chế độ chỉnh sửa văn bản:

Nhấp vào dấu kiểm để chấp nhận văn bản trong Photoshop.

Bước 9: Kéo Type Layer bên dưới Layer 1

Nếu chúng ta nhìn vào bảng điều khiển Layer, chúng ta thấy Type layer mới được thêm nằm phía trên Layer 1, đó là lý do tại sao văn bản xuất hiện phía trước hình ảnh trong tài liệu:

Bảng điều khiển Lớp hiển thị lớp Loại nằm phía trên các lớp khác trong tài liệu.

Chúng ta cần di chuyển nó xuống bên dưới Layer 1. Nhấp vào Type layer và vẫn giữ nút chuột của bạn, kéo nó xuống cho đến khi bạn thấy thanh tô sáng xuất hiện giữa Layer 1 và Solid Color Fill layer:

Kéo lớp Loại bên dưới Lớp 1 trong bảng điều khiển Lớp.

Thả nút chuột của bạn khi thanh tô sáng xuất hiện để thả Type layer vào vị trí:

Bảng điều khiển Lớp hiển thị lớp Loại được di chuyển bên dưới Lớp 1.

Bước 10: Chọn lại Layer 1

Nhấp một lần nữa vào Layer 1 để chọn và làm cho nó hoạt động:

Nhấp vào Lớp 1 để chọn nó trong bảng điều khiển Lớp.

Bước 11: Tạo mặt nạ cắt

Với Layer 1 được chọn, hãy nhấp vào biểu tượng menu nhỏ ở góc trên cùng bên phải của bảng điều khiển layer:

Nhấp vào biểu tượng menu ở trên cùng bên phải của bảng điều khiển Lớp.

Chọn Create Clipping Mask từ menu xuất hiện:

Chọn Tạo mặt nạ cắt từ menu bảng điều khiển Lớp.

Thao tác này kẹp hình ảnh trên Layer 1 với văn bản trên Type layer bên dưới nó, có nghĩa là chỉ có khu vực của hình ảnh nằm ngay trên văn bản thực trên Type layer vẫn hiển thị, tạo ra ảo giác rằng hình ảnh nằm bên trong văn bản. Phần còn lại của hình ảnh hiện đã bị ẩn khỏi chế độ xem và ở vị trí của nó, chúng ta thấy lớp Fill màu trắng đồng nhất:

Văn bản hiện đang được sử dụng làm mặt nạ cắt cho hình ảnh.

Chỉ vùng của hình ảnh nằm ngay phía trên văn bản vẫn còn hiển thị.

Nếu chúng ta nhìn lại trong bảng điều khiển Layers, chúng ta thấy rằng Layer 1 đã được thụt vào bên phải, với một mũi tên nhỏ trỏ xuống Type layer bên dưới nó. Đây là cách Photoshop cho chúng ta biết rằng v đang được sử dụng làm mặt nạ cắt cho Layer 1:

Bảng điều khiển Lớp hiển thị Lớp 1 được cắt vào lớp Loại.

Bước 12: Chọn Type Layer

Nhấp vào Type Layer để chọn nó và làm cho nó hoạt động:

Chọn lớp Loại trong bảng điều khiển Lớp.

Bước 13: Thay đổi kích thước và định vị lại văn bản

Tất cả những gì còn lại cần làm bây giờ là di chuyển và thay đổi kích thước kiểu và chúng ta có thể thực hiện cả hai điều đó bằng cách sử dụng lệnh Free Transform của Photoshop. Với Type layer được chọn, hãy chuyển đến menu Edit ở đầu màn hình và chọn Free Transform. Hoặc, nhấn Ctrl + T (Win) / Command + T (Mac) trên bàn phím của bạn để chọn Free Transform bằng phím tắt:

Chọn lệnh Free Transform từ menu Edit trong Photoshop.

Đi tới Edit > Free Transform

Thao tác này đặt hộp Free Transform box và các ô điều khiển (các ô vuông nhỏ) xung quanh văn bản. Để thay đổi kích thước, chỉ cần nhấp và kéo bất kỳ tay cầm nào. Nếu bạn muốn thay đổi kích thước kiểu mà không làm biến dạng hình dạng ban đầu của các chữ cái, hãy giữ phím Shift khi bạn kéo bất kỳ núm điều khiển nào trong số bốn góc. Bạn cũng có thể thay đổi kích thước văn bản từ trung tâm của nó bằng cách giữ phím Alt (Win) / Option (Mac) khi bạn kéo. Cuối cùng, để di chuyển văn bản, hãy nhấp vào bên trong hộp Free Transform và kéo nó vào vị trí bằng chuột của bạn:

Di chuyển và thay đổi kích thước văn bản với Free Transform.

Khi bạn hoàn tất, nhấn Enter (Win) / Return (Mac) để chấp nhận chuyển đổi và thoát khỏi Free Transform:

Hiệu ứng sau khi di chuyển và thay đổi kích thước kiểu.

Bước 14: Thêm bóng đổ (Tùy chọn)

Bước cuối cùng này là tùy chọn, nhưng để hoàn thành hiệu ứng, sẽ thêm một bóng đổ. Nếu bạn muốn làm theo, với Type layer vẫn hoạt động, hãy nhấp vào biểu tượng Layer Styles (biểu tượng “fx”) ở cuối bảng điều khiển Layers panel:

Nhấp vào biểu tượng Kiểu lớp.

Chọn Drop Shadow từ cuối danh sách xuất hiện:

Chọn một hiệu ứng lớp Drop Shadow.

Thao tác này sẽ mở hộp thoại Layer Style được đặt thành các tùy chọn Drop Shadow ở cột giữa. Bạn có thể giảm Opacity của bóng đổ từ giá trị mặc định của nó là 75% xuống 50% để giảm cường độ của nó, sau đó đặt Angle của bóng đổ thành 120°. Tiếp tục tăng giá trị Distance lên 30px và Size lên 40px, nhưng hai giá trị này phụ thuộc rất nhiều vào kích thước hình ảnh của bạn, vì vậy bạn có thể cần phải tự tìm hiểu chúng để tìm cài đặt hoạt động tốt nhất:

Các tùy chọn Drop Shadow.

Nhấp vào OK để đóng hộp thoại Layer Style và chúng ta đã hoàn tất.

Đặt hình ảnh trong văn bản bằng Photoshop CS6.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo