Cách nhắn tin riêng trên Microsoft Teams

Các cuộc họp Zoom và webex có tính năng này, nơi chúng ta có thể chat riêng tư với một người khác. Điều này bao gồm trường hợp sử dụng cho khách hàng, nơi họ cần lời khuyên cụ thể từ cố vấn của chúng tôi trong nhiều phiên người dùng. Tính năng nhắn tin riêng tư trên Microsoft Teams là 1 nỗi nhức nhối, được yêu cầu khá nhiều từ năm 2020. Và cho đến nay, Microsoft Teams có tính năng chat riêng tư này trong các cuộc họp không? Nếu không thì có nằm ở đâu không?

Cách nhắn tin riêng trên Microsoft Teams

Nếu bạn muốn nhắn tin riêng với một học sinh, không nên được đề cập trong cuộc chat chung. Điều này sẽ dẫn đến việc cả nhóm sẽ xem đoạn tin nhắn riêng của bạn. Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng tin nhắn riêng tư để duy trì sự riêng tư và tổ chức.

Để gửi tin nhắn trực tiếp cho một người hoặc một nhóm người:

Nhấp vào tab chat của Teams tạo một cuộc chat mới

Sau đó chọn tên người cần nhắn tin riêng, bạn cũng có thể nhắn tin riêng cho 1 Group lên đến 9 người.

Sử dụng Ctrl + Shift + N để bắt đầu cuộc chat mới từ mọi nơi

Theo phản hồi chính thức của Microsoft từ 1 tháng trước, đã tích hợp tính năng ‘Enable user to reply to specific message in the conversation” tức là cho phép Cho phép người dùng trả lời tin nhắn cụ thể khi chat.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo