Cách bật / tắt đăng nhập tự động sau khi cập nhật trên Windows 11

Dễ dàng cho phép Windows hoàn tất thiết lập bản update bằng cách bật tính năng đăng nhập tự động trong cài đặt Windows 11.

Hầu hết thời gian khi bạn cài đặt bản cập nhật, bạn có thể nhận thấy rằng máy tính đã trải qua nhiều lần khởi động lại để cuối cùng hoàn tất quá trình cài đặt bản cập nhật. Bây giờ, nếu bạn đã bảo mật máy tính của mình bằng mã pin hoặc mật khẩu, bạn phải xuất trình và cung cấp thông tin đăng nhập để windows có thể khởi động và hoàn tất cài đặt bản cập nhật. Tính năng Automatically Sign-in after an Update / ‘Tự động đăng nhập sau khi cập nhật’ cho phép các cửa sổ lưu thông tin đăng nhập và sử dụng thông tin này để tự động đăng nhập vào tài khoản để hoàn tất cài đặt bản cập nhật.

Bật hoặc tắt đăng nhập tự động sau khi cập nhật từ cài đặt Windows

Tính năng Tự động đăng nhập sau khi cập nhật có thể được bật từ menu Settings  trong một vài bước đơn giản. Đầu tiên, bạn phải mở menu Cài đặt bằng cách tìm kiếm Settings  trong Windows Search hoặc bằng cách nhấn phím Windowsr trên bàn phím.

Sau khi cửa sổ Cài đặt mở ra, hãy nhấp vào ‘Accounts’ từ bảng điều khiển bên trái, sau đó chọn ‘Sign-in options’ từ bảng điều khiển bên phải.

Bây giờ, nếu bạn cuộn xuống trên bảng điều khiển bên phải, bạn sẽ thấy một cài đặt có tên là ‘Use my sign-in info to automatically finish setting up after an update’ với một nút gạt bên cạnh. Đặt công tắc thành ‘On’

Và đó là nó. Bạn đã bật tính năng Đăng nhập Tự động Sau khi Cập nhật. Nhưng trong trường hợp bạn không sử dụng máy tính của mình trong khi quá trình cập nhật đang diễn ra và không muốn mở khóa máy tính của mình, bạn có thể tắt tính năng này.

Để tắt tính năng Đăng nhập Tự động Sau khi Cập nhật, bạn chỉ cần điều hướng trở lại menu ‘Sign-in options’ một lần nữa bằng cách mở menu Cài đặt và chọn ‘Accounts’ từ bảng điều khiển bên trái, sau đó ‘ Sign-in options ‘ từ bảng điều khiển bên phải.

Khi bạn ở trong menu ‘ Sign-in options ‘, chỉ cần chuyển nút gạt bên cạnh tùy chọn Use my sign-in info to automatically finish setting up after an update thành “Off” và tính năng này sẽ bị tắt.


Bật hoặc tắt đăng nhập tự động sau khi cập nhật qua Group Polciy Editor

Group Policy Editor là một công cụ cho phép bạn sửa đổi các cài đặt và thuộc tính khác nhau của Windows.

Bắt đầu bằng cách mở cửa sổ Run bằng cách nhấn Windowsr trên bàn phím. Trên cửa sổ Run, gõ ‘gpedit.msc’ bên trong dòng lệnh và nhấn Enter. Đây là lệnh để khởi chạy cửa sổ Group Policy Editor.

Sau khi cửa sổ ‘Local Group Policy Editor’ mở ra, hãy chọn ‘Computer Configuration’ từ bảng điều khiển bên trái.

Sau đó, chọn ‘Administrative Templates’ từ các tùy chọn mở rộng.

Tiếp theo, nhấp đúp vào thư mục ‘Windows Components’.

Cuối cùng, chọn thư mục ‘Windows Logon Options’ và bạn sẽ thấy chính sách có tên ‘Sign-in and lock last interactive user automatically ..’ ở bên phải màn hình. Đây là chính sách mà bạn cần phải tắt.

Nhấp đúp vào chính sách ‘Sign-in and lock last interactive user automatically ..’ và chọn nút chuyển đổi ‘Enabled’. Cuối cùng, nhấp vào ‘OK’ để lưu thay đổi.

Sau khi bạn đặt chính sách này thành Bật, tính năng Đăng nhập Tự động Sau khi Cập nhật sẽ có hiệu lực.

Nếu bạn muốn Tắt tính năng từ Group Policy Editor , hãy quay lại cùng một thư mục và nhấp đúp vào chính sách một lần nữa. Sau khi cửa sổ xuất hiện, hãy chọn nút chuyển đổi ‘Disabled’ và sau đó nhấp vào ‘OK’.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo