Cách bỏ đường lưới trong Excel (ẩn, xóa khung dòng kẻ hoặc làm mờ Gridline)

Dòng kẻ trong Microsoft Excel giúp bạn xem dữ liệu của mình dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bạn có thể tắt các đường lưới này nếu bạn không muốn sử dụng chúng trong khi tạo bảng tính . Có nhiều cách để loại bỏ đường lưới trong Excel.

Bạn có thể ẩn chúng, tô màu trắng để làm cho chúng biến mất trong trang hoặc tạo mẫu không sử dụng đường lưới.

Loại bỏ nhanh các đường lưới trong Excel

Microsoft Excel có một tùy chọn xác định xem đường lưới có xuất hiện trong bảng tính hay không. Bạn có thể tắt tùy chọn này để ẩn đường lưới trong bảng tính Excel của mình.

Phương pháp này hoạt động trên cơ sở từng trang tính, có nghĩa là bạn sẽ phải thực hiện các bước này cho từng trang tính để xóa đường lưới.

 1. Mở bảng tính bằng Microsoft Excel trên máy tính Windows hoặc Mac.
 2. Chọn trang tính bạn muốn xóa đường lưới ở cuối bảng tính.
 3. Chọn tab Page Layout ở đầu giao diện Excel.
 1. Bỏ chọn hộp View trong phần Gridlines

Ngay lập tức, Excel sẽ ẩn tất cả các đường lưới trong trang tính hiện tại. Nếu bạn muốn đưa đường lưới trở lại, hãy bật hộp View trong phần Gridlines.

Thay đổi màu đường lưới để loại bỏ đường lưới trong Excel

Một cách khác để xóa đường lưới khỏi trang tính Excel là thay đổi màu của đường lưới. Theo mặc định, Excel sử dụng màu xám cho đường lưới. Nếu bạn thay đổi điều này thành màu trắng, đường lưới sẽ tự động biến mất.

Một lần nữa, tùy chọn này hoạt động trên cơ sở từng trang tính, có nghĩa là bạn sẽ phải làm theo các bước sau cho từng trang tính của mình để xóa đường lưới.

 1. Khởi chạy bảng tính với Microsoft Excel.
 2. Chọn trang tính bạn muốn xóa đường lưới.
 3. Chọn File ở góc trên cùng bên trái của Excel, sau đó chọn More > Options từ thanh bên trái.
 1. Chọn Advanced  từ thanh bên trái trên cửa sổ Excel Options .
 2. Cuộn xuống ngăn bên phải đến phần Display options for this worksheet này. Tại đây, chọn tùy chọn Gridline color .
 1. Chọn Màu trắng trong danh sách màu.
 1. Chọn OK ở cuối cửa sổ.

Tất cả các đường lưới bây giờ sẽ được ẩn trong trang tính hiện tại.

Áp dụng màu tô để xóa đường lưới trong Excel

Bạn có thể tô màu trắng trong trang tính của mình để làm cho các đường lưới biến mất. Sau đó, nếu bạn đổi ý, bạn có thể xóa màu tô để lấy lại đường lưới.

 1. Mở trang tính bạn muốn xóa đường lưới.
 2. Chọn các ô bạn muốn xóa đường lưới. Để xóa đường lưới khỏi toàn bộ trang tính, hãy nhấn Ctrl + A (Windows) hoặc Command + A (Mac) để chọn toàn bộ trang tính.
 1. Chọn tab Home đầu ở trên cùng của giao diện Excel.
 2. Chọn biểu tượng mũi tên xuống nhỏ bên cạnh biểu tượng thùng và chọn màu Trắng .
 1. Gridlines bây giờ sẽ được xóa khỏi trang tính.

Để đưa đường lưới trở lại, hãy chọn No Fill từ menu biểu tượng nhóm.

Loại bỏ các đường lưới khỏi các hàng hoặc cột cụ thể trong Excel

Nếu bạn đang tìm cách xóa đường lưới khỏi các hàng hoặc cột cụ thể , hãy sử dụng tùy chọn Viền của Excel. Tùy chọn này cho phép bạn xóa đường lưới khỏi vùng đã chọn trong bảng tính của mình.

 1. Mở trang tính bạn muốn ẩn đường lưới trong đó.
 2. Chọn hàng hoặc cột bạn muốn xóa đường lưới.
 3. Bấm chuột phải vào cột hoặc hàng đã chọn và chọn Format Cells từ menu.
 1. Chọn tab Borders trên cửa sổ Format Cells. Sau đó, chọn tùy chọn Color và chọn màu White.
 2. Chọn Outline và sau đó Inside trong phần Presets . Sau đó, chọn OK ở dưới cùng.

Trở lại màn hình trang tính, bạn sẽ thấy các đường lưới từ khu vực bạn đã chọn giờ đã biến mất.

Luôn xóa các đường lưới trong Excel

Nếu bạn muốn tạo bảng tính trong tương lai của mình không có đường lưới, hãy tạo một mẫu Excel không sử dụng đường lưới theo mặc định. Sau đó, bất kỳ bảng tính nào mà bạn dựa trên mẫu này sẽ không có đường lưới.

Để tạo mẫu này:

 1. Mở Excel và chọn Bland workbook để tạo một sổ làm việc mới.
 1. Trên màn hình chỉnh sửa, chọn tab Page Layout ở trên cùng.
 2. Bỏ chọn tùy chọn View trong phần Gridlines . Thao tác này sẽ vô hiệu hóa đường lưới trong trang tính hiện tại.
 1. Lưu sổ làm việc dưới dạng mẫu Excel bằng cách chọn File > Save As .
 2. Chọn Excel Template từ menu thả xuống Excel Workbook .
 3. Nhập tên cho mẫu (chẳng hạn như Gridline Free ) và chọn Save.
 1. Để sử dụng mẫu này để tạo bảng tính, hãy mở Excel, chọn New > Personal và chọn mẫu trong danh sách. Điều này sẽ tạo một sổ làm việc không có đường lưới.

In Gridlines trong Excel

Theo mặc định, đường lưới không được in khi bạn in bảng tính Excel . Nếu bạn muốn in đường lưới, hãy bật một tùy chọn trong ứng dụng Excel.

 1. Khởi chạy bảng tính với Microsoft Excel.
 2. Chọn tab Page Layout ở đầu giao diện Excel.
 3. Bật tùy chọn In trong phần Gridlines .
 1. Nhấn Ctrl + P (Windows) hoặc Command + P (Mac) để mở màn hình in. Bạn sẽ nhận thấy bản xem trước khi in hiển thị đường lưới, có nghĩa là đường lưới sẽ được in khi bạn in bảng tính của mình.
 1. Để tắt đường lưới in, hãy tắt tùy chọn Printer trong phần Girdlines .

Xóa dòng kẻ ô khỏi bảng tính Excel

Mặc dù dòng kẻ ô giúp sắp xếp dữ liệu trong bảng tính Excel dễ dàng hơn, nhưng không phải lúc nào bạn cũng phải sử dụng chúng. Đối với những trường hợp bạn không cần đường lưới, các phương pháp trên sẽ giúp bạn xóa đường lưới khỏi bảng tính Excel của mình.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo