Cách tự giới thiệu bản thân, gây ấn tượng

Một lời giới thiệu tốt sẽ giúp những người mới quen biết những chi tiết cần thiết về con người của bạn. Khi bạn không có bên thứ ba cung cấp phần giới thiệu, bạn phải cung cấp phần tự giới thiệu đầy đủ thông tin, hấp dẫn và đáng nhớ. Lời giới thiệu phù hợp có thể củng cố tên tuổi và mục đích của bạn đối với người mà bạn đang nói chuyện, để bạn có thể tạo ấn tượng tích cực. Bài viết này sẽ giúp bạn tạo ra một bản tự giới thiệu mạnh mẽ bao gồm tất cả các thông tin cần thiết mà bạn cần truyền đạt.

Quảng cáo
Nhau mèo đen : 1 vị thuốc, 1 phong thủy

Giới thiệu bản thân là gì?

Phần giới thiệu bản thân giải thích bạn là ai, bạn làm gì và những gì người khác cần biết về bạn. Bạn nên giới thiệu bản thân bất cứ khi nào bạn gặp một người mới và không có bên thứ ba giới thiệu bạn. Đưa ra lời giới thiệu bản thân khi bạn:

  • Bắt đầu một cuộc phỏng vấn
  • Tham dự một sự kiện tuyển dụng
  • Kết nối mạng với các kết nối mới
  • Thuyết trình
  • Gặp gỡ mọi người tại một triển lãm thương mại

Phần giới thiệu bản thân nên bao gồm tên và nghề nghiệp của bạn (hoặc nghề nghiệp mong muốn) và những thông tin quan trọng sẽ giúp bạn tạo ấn tượng với người đang nói chuyện. Trong một vài câu, hãy trình bày những điều quan trọng nhất mà người khác cần biết về bạn.

Cách viết phần giới thiệu về bản thân

Cho dù bạn dự định giới thiệu bản thân bằng lời nói hay bằng văn bản, việc soạn thảo trước những gì bạn muốn nói sẽ rất hữu ích. Chuẩn bị và thực hành một lời giới thiệu bằng lời nói sẽ củng cố những điểm chính trong tâm trí của bạn để bạn không quên bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Việc soạn thảo một bản giới thiệu bản thân bằng văn bản sẽ cung cấp cho bạn một mẫu mà bạn có thể xem nhanh chóng khi cần gửi email liên quan đến tin tuyển dụng hoặc cơ hội bán hàng mà bạn đã tìm thấy.

Các bước này sẽ giúp bạn viết một bài giới thiệu bản thân hiệu quả:

1. Tóm tắt chuyên môn của bạn

Câu đầu tiên của phần tự giới thiệu của bạn nên bao gồm tên và chức danh công việc hoặc kinh nghiệm của bạn. Nếu bạn đang thất nghiệp và đang tìm kiếm một công việc, bạn có thể đề cập đến bằng cấp học vấn, trình độ chứng chỉ hoặc vị trí hiện tại trong tìm kiếm việc làm của mình. Ví dụ:

  • “Tên tôi là Jordan Lin, và tôi là một sinh viên khoa học máy tính gần đây tốt nghiệp từ Đại học Stanford.”
  • “Tôi là Avery Lucas và tôi đang tìm kiếm một công việc kho bãi cấp đầu vào sẽ sử dụng tổ chức của tôi, chú ý đến các kỹ năng quản lý thời gian và chi tiết.”
  • “Tên tôi là Rylan Curtis, và tôi là kỹ sư trưởng của Jacobs and Associates.”

2. Xây dựng dựa trên kinh nghiệm và thành tích của bạn

Tùy chỉnh phần này của phần giới thiệu để làm nổi bật các chi tiết phù hợp nhất với người mà bạn đang nói chuyện. Nếu bạn đang trong một cuộc phỏng vấn xin việc, hãy thảo luận về các kỹ năng chuyên môn và thành tích của bạn. Nếu bạn đang thuyết trình, hãy cung cấp thông tin hỗ trợ quyền hạn của bạn trong lĩnh vực bạn đang thuyết trình. Khi bạn đang giới thiệu bản thân với khách hàng tiềm năng, hãy đề cập đến các sản phẩm và dịch vụ của bạn.

3. Kết thúc bằng lời dẫn dắt phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn

Giữ cho phần giới thiệu của bạn ngắn gọn và kết thúc nó bằng cách dẫn đến những gì bạn muốn xảy ra tiếp theo. Đối với một bài thuyết trình, bạn sẽ tóm tắt những gì bạn định thảo luận. Trong một cuộc phỏng vấn, hãy đề cập đến lý do tại sao bạn là người tốt nhất cho công việc. Phần giới thiệu bản thân với khách hàng hoặc đồng nghiệp mới nên kết thúc bằng lời kêu gọi hành động. Đây có thể là một cuộc họp, mua bán hoặc các thư từ khác.

Quảng cáo

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Liên kết : Trợ lý mua sắm
Sao Hải Vương
Logo