Cách kiểm tra ngày cài đặt Windows trên máy tính laptop

Bạn có thể cần biết ngày và giờ Windows được cài đặt trên máy tính để bàn / laptop . Có một số phương pháp xác định để ước tính tuổi của thiết bị . Điều quan trọng cần lưu ý là installation date / ngày cài đặt có thể không chính xác. Đó là bởi vì nếu bạn đã cập nhật lên phiên bản Windows mới hơn (ví dụ: từ Windows 10 lên Windows 11), thì ngày cài đặt gốc được hiển thị là upgrade date / ngày nâng cấp . Bạn cũng có thể tìm thấy ngày cài đặt Windows qua CMD hoặc Powershell. Đọc bên dưới để tìm hiểu cách kiểm tra ngày cài đặt phần mềm trong máy tính để bàn và laptop Windows.

Cách kiểm tra ngày cài đặt phần mềm trong Windows 11

Có nhiều cách có sẵn để kiểm tra ngày cài đặt phần mềm trong PC chạy Windows 11 như được liệt kê bên dưới.

Phương pháp 1: Thông qua Cài đặt Windows

Dưới đây là cách kiểm tra ngày cài đặt phần mềm trên máy tính Windows thông qua ứng dụng Cài đặt:

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + I để mở Settings

2. Cuộn xuống About trong tab System .

Trong tab hệ thống, nhấp vào Giới thiệu về win11

3. Bạn có thể tìm thấy ngày cài đặt trong Windows Specifications bên cạnh Installed on, như được mô tả bên dưới.

xem ngày cài đặt trong Thông số kỹ thuật của Windows Windows 11

Cũng nên đọc: Cách đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft

Phương pháp 2: Thông qua File Explorer

Dưới đây là cách kiểm tra ngày cài đặt phần mềm trong PC Windows qua File Explorer:

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + E để mở File Explorer .

2. Nhấp vào This PC trong ngăn điều hướng bên trái.

3. Nhấp đúp vào ổ đĩa đã cài đặt Windows trên Drive C : .

nhấp đúp vào ổ đĩa đã cài đặt hệ điều hành.

4. Nhấp chuột phải vào thư mục có tiêu đề Windows và chọn Properties từ trình đơn ngữ cảnh, như được hiển thị.

nhấp chuột phải vào thư mục Windows và chọn Thuộc tính Windows 11

5. Trong tab General của Windows Properties , bạn có thể thấy ngày và giờ cài đặt Windows bên cạnh Created , như được tô sáng.

xem ngày và giờ trong phần Đã tạo trong tab Chung của Thuộc tính Windows Windows 11. Cách Kiểm tra Ngày Cài đặt Phần mềm trong Windows

Cũng nên đọc: Cách ẩn các tệp và thư mục gần đây trên Windows 11

Phương pháp 3: Thông qua Command Prompt

Dưới đây là cách kiểm tra ngày cài đặt phần mềm trong Windows 11 thông qua Command Prompt:

1. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm và nhập Command Prompt. Sau đó, nhấp vào Open, như hình minh họa.

Các kết quả tìm kiếm trên menu Start cho Command Prompt

2A. Gõ lệnh dưới đây và nhấn phím Enter để chạy.

systeminfo|find /i “original”

cửa sổ nhắc lệnh.  thông tin hệ thống

2B. Ngoài ra, gõ systeminfo và nhấn Enter , như được mô tả bên dưới.

cửa sổ nhắc lệnh.  thông tin hệ thống

Phương pháp 4: Thông qua Windows PowerShell

Kiểm tra ngày cài đặt Windows qua PowerShell như sau:

1. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm và nhập Windows PowerShell. Nhấp vào Open.

mở Windows Powershell từ menu tìm kiếm

2A. Trong cửa sổ PowerShell, nhập lệnh đã cho và nhấn phím Enter .

 ([WMI]'').ConvertToDateTime((Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).InstallDate)
gõ lệnh sau để chuyển đổi ngày và giờ trong Windows PowerShell Windows 11. Cách Kiểm tra Ngày Cài đặt Phần mềm trong Windows

2B. Ngoài ra, hãy chạy lệnh này trong Windows PowerShell bằng cách nhập lệnh này và nhấn phím Enter .

[timezone]::CurrentTimeZone.ToLocalTime(([datetime]'1/1/1970').AddSeconds($(get-itemproperty 'HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').InstallDate))
gõ lệnh sau để chuyển đổi múi giờ hiện tại thành giờ địa phương trong Windows PowerShell Windows 11

2C. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện hai lệnh sau để đạt được điều tương tự.

  • [email protected](Get-ChildItem -Path HKLM:\System\Setup\Source* | ForEach-Object {Get-ItemProperty -Path Registry::$_}; Get-ItemProperty ‘HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion’)
  • $OS | Select-Object ProductName, ReleaseID, CurrentBuild, @{Name=’InstallDate’; Expression={[timezone]::CurrentTimeZone.ToLocalTime(([datetime]’1/1/1970′).AddSeconds($_.InstallDate))}} | Sort-Object “InstallDate
nhập các lệnh sau để hiển thị ngày và giờ trong Windows PowerShell Windows 11

3. Kết quả hiển thị ngày và giờ khi hệ điều hành Windows được cài đặt lần đầu tiên trên máy tính .

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo