Cách mở cửa sổ Command Prompt bên trong thư mục trên Windows 11

Bạn có thể mở cửa sổ Command prompt trong bất kỳ thư mục hoặc thư mục nào bạn muốn bằng cách sử dụng File Explorer, menu Context, Windows Terminal và phím tắt.

Command Prompt (cmd) là một tiện ích dòng lệnh mạnh mẽ để thực hiện các tác vụ khác nhau trên máy tính Windows. Khi bạn mở command trên PC Windows 11 của mình, command sẽ mở trong đường dẫn thư mục người dùng hiện tại (Ví dụ:  C:\Users\Rand>). Và khi bạn mở CMD ở chế độ administrator, đường dẫn mặc định được đặt thành C:\Windows\System32. Tuy nhiên, đôi khi, bạn có thể cần phải mở cửa sổ nhắc lệnh bên trong một thư mục cụ thể hoặc trong đường dẫn thư mục hiện đang mở.

Nếu bạn phải chạy một chương trình trên một thư mục / vị trí cụ thể, việc điều hướng thủ công đến thư mục đó thông qua các lệnh (lệnh cd) có thể là một vấn đề thực sự. Bởi vì yêu cầu bạn nhập đường dẫn đầy đủ của file (thư mục dài và tên chương trình) trong command. May mắn thay, Windows 11 cho phép bạn trực tiếp mở Command Prompt trực tiếp từ bên trong một thư mục từ bên trong phần mềm quản lý file.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thấy các phương pháp khác nhau để khởi chạy cửa sổ nhắc lệnh trực tiếp trong bất kỳ thư mục nào bạn muốn.

Mở Command Prompt bên trong bất kỳ thư mục nào bằng File Explorer

Một trong những cách đơn giản và nhanh nhất để thay đổi thư mục trong Command Prompt thành bất kỳ thư mục nào bạn muốn là thông qua Windows File manager. Đây là cách thực hiện:

Đầu tiên, mở Windows Explorer và điều hướng đến vị trí mà bạn muốn mở Command prompt. Khi bạn đã ở đúng thư mục, hãy nhấp vào thanh địa chỉ ở trên cùng và chỉ cần nhập  cmd và nhấn Enter.

Thao tác này sẽ mở Command prompt trực tiếp bên trong thư mục đó với các đặc quyền thông thường như hình dưới đây.

Mở Command Prompt trong một thư mục bằng cách sử dụng Nhấp chuột phải vào trình đơn Ngữ cảnh

Một cách nhanh nhất khác để mở Command prompt là nhấp chuột phải vào Menu chuột phải trên bất kỳ thư mục nào. Khi bạn nhấp chuột phải vào màn hình nền hoặc trong một thư mục, bạn sẽ thấy tùy chọn ‘Mở trong Windows Terminal’. 

Theo mặc định, khi bạn mở Windows Terminal trong Windows 11, nó sẽ mở cùng với cửa sổ PowerShell. Vì vậy, nếu bạn chọn tùy chọn Terminal ‘Open in Windows’ từ menu Context, nó sẽ khởi động PowerShell trong thư mục đó như được hiển thị bên dưới.

Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi cấu hình mặc định trong Windows Terminal từ ‘Windows PowerShell’ thành ‘Command Prompt’, Command Prompt sẽ mở bên trong một thư mục. Đây, bạn làm điều này:

Đầu tiên, mở Windows Terminal bằng cách nhấp chuột phải vào nút ‘Start’ từ Taskbar và chọn Windows Terminal.

Khi Window Terminal mở ra, hãy nhấp vào nút mũi tên xuống ở trên cùng và chọn ‘Settings’.

Trong tab ‘Startup’, nhấp vào trình đơn thả xuống Default Profile và chọn ‘Command Prompt’.

Sau đó, nhấp vào nút ‘Save’ ở góc dưới cùng bên phải để đặt Command Prompt làm cấu hình mặc định. Bây giờ, bất cứ khi nào, bạn mở Windows Terminal, nó sẽ bắt đầu với cấu hình Command prompt.

Khi bạn đã thay đổi cài đặt trên, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ thư mục / thư mục nào trong File Explorer và chọn ‘Mở trong Windows Terminal’.

Bây giờ, nó sẽ mở Command prompt ngay bên trong thư mục đó.

Mở CMD trong một Thư mục từ Menu chuột phải Nhấp chuột phải

Trong các phiên bản Windows trước, có một tùy chọn trong Menu chuột phải nhấp chuột phải có tên là ‘Open Command Window here’ hoặc ‘Mở PowerShell tại đây’ (trên Windows 10), hiện được thay thế bằng ‘Mở trong Windows Terminal’. Khi bạn chọn nó, nó sẽ mở Command Prompt ở vị trí thư mục hiện tại.

Thêm tùy chọn ‘Open Command Window Here’ vào Menu chuột phải thư mục bằng Registry Editor

Bạn vẫn có thể khôi phục tùy chọn ‘Open Command Window here’ bằng cách sử dụng Phần mềm chỉnh sửa Windows Registry. Hãy để chúng tôi chỉ cho bạn cách làm:

Đầu tiên, mở Windows Registry bằng cách nhấn WinR, nhập regedit,và nhấn Enter.

Khi Registry Editor xuất hiện, hãy điều hướng đến đường dẫn sau hoặc sao chép và dán đường dẫn bên dưới vào thanh địa chỉ và nhấn Enter:

Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd

Sau đó, nhấp chuột phải vào thư mục ‘cmd’ và chọn ‘Permissions’ từ trình đơn ngữ cảnh. 

Một hộp thoại mới có tên ‘Permissions for cmd’ sẽ mở ra. Trong đó, hãy nhấp vào nút ‘Advanced’.

Trên cửa sổ Cài đặt Bảo mật Nâng cao cho cmd, nhấp vào liên kết ‘Change’ bên cạnh chủ sở hữu ‘TrustedInstaller’.

Trên cửa sổ hộp thoại tiếp theo, nhập tên người dùng của bạn vào hộp bên dưới ‘Enter the object name to select’.

Sau đó, nhấp vào nút ‘Check Names’ để xác thực tên người dùng đó và nhấp vào ‘OK’.

Quay lại Cài đặt bảo mật nâng cao cho cửa sổ cmd, chọn tùy chọn ‘Replace owner on subcontainers and objects’, rồi nhấp vào ‘Apply’ và sau đó nhấp vào ‘OK’.

Khi bạn hoàn tất việc đó, hãy chọn ‘Administrator’ trong Tên nhóm hoặc tên người dùng và chọn hộp ‘Allow’ bên cạnh ‘Full control’. Sau đó, nhấp vào ‘Apply’ và ‘OK’.

Sau khi định cấu hình cài đặt Quyền, nhấp chuột phải vào DWORD ‘HideBasedonVelocityID’ trên ngăn bên phải và chọn ‘Rename’ (F2).

Sau đó, đổi tên DWORD thành ShowBasedonVelocityId và Enter.

Thao tác này sẽ thêm tùy chọn ‘Open Command Window here’ vào Menu chuột phải đầy đủ của Windows 11. Để mở Command Prompt trên bất kỳ thư mục nào, hãy nhấp chuột phải vào bên trong thư mục và chọn ‘Show more options’

Sau đó, nhấp vào ‘Open Command Window here’ từ Menu chuột phải cũ.

Bây giờ bạn có thể mở command trên bất kỳ vị trí nào.

Khôi phục Open command window trong Menu chuột phải bằng cách sử dụng file Registry

Nếu gặp khó khăn khi làm theo tất cả các bước này, bạn có thể chỉ cần tạo file đăng ký để sửa đổi các đăng ký cần thiết nhằm khôi phục ‘Open command window’ tại đây trong trình đơn Ngữ cảnh. Đây là cách bạn làm điều này:

Đầu tiên, hãy mở Notepad (hoặc bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào) và sao chép và dán đoạn mã sau vào một tài liệu văn bản mới.

Windows Registry Editor Version 5.00
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmdprompt]
@="@shell32.dll,-8506"
"NoWorkingDirectory"=""
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmdprompt\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\cmdprompt]
@="@shell32.dll,-8506"
"NoWorkingDirectory"=""
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\cmdprompt\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmdprompt]
@="@shell32.dll,-8506"
"NoWorkingDirectory"=""
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmdprompt\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""

Sau đó, lưu tài liệu văn bản này dưới dạng file đăng ký. Để làm điều đó, hãy nhấp vào menu ‘File’ và chọn ‘Save’ hoặc nhấn CtrlS.

Trong cửa sổ hộp thoại Lưu dưới dạng, chọn ‘All Files (*. *)’ Từ menu thả xuống Lưu dưới dạng và thêm phần mở rộng file ‘.reg’ vào cuối tên file. Sau đó, nhấp vào ‘Save’ để lưu file dưới dạng file registy. Bạn có thể lưu file trên màn hình nền hoặc ở bất kỳ vị trí nào khác.

Sau khi bạn lưu file, chỉ cần nhấp đúp vào file đó để chạy file.

Nếu UAC nhắc, hãy nhấp vào ‘Yes’.

Sau đó, nhấp vào ‘Yes’ một lần nữa để cảnh báo phần mềm chỉnh sửa Windows Registry.

Điều này sẽ hợp nhất cài đặt đăng ký mới vào đăng ký hệ thống của bạn.

Bây giờ, bạn có thể mở command trên bất kỳ thư mục hoặc thư mục nào bằng cách sử dụng tùy chọn ‘Open command windows here’.

CMD bên trong một thư mục:

Bạn cũng có thể tải xuống các file đăng ký đã được tạo tại đây bằng cách sử dụng liên kết tải xuống bên dưới.

Thêm CMD vào Menu chuột phải : Link

Sau khi bạn tải xuống file zip, hãy giải nén nó và chạy file ‘Thêm Command Prompt.reg’ để thêm cmd vào Menu chuột phải. Để loại bỏ tùy chọn ‘Open in Command window here’ và khôi phục trạng thái mặc định, hãy chạy file ‘Remove Command Prompt.reg’.

Thêm ‘Open command window here as administrator’ vào Menu chuột phải

Phần trên thêm một tùy chọn trong Menu chuột phải để chỉ mở Command prompt với các đặc quyền thông thường. Tuy nhiên, nếu bạn muốn mở một command nâng cao mới (Administrator) trong một thư mục hoặc thư mục, bạn phải thêm tùy chọn ‘Mở cửa sổ lệnh ở đây với tư cách administrator’ vào trình đơn Ngữ cảnh. Để làm điều này, bạn phải tạo một file đăng ký khác.

Đầu tiên, hãy mở một tài liệu văn bản mới trong Notepad, sau đó sao chép và dán đoạn mã sau vào như cũ:

Windows Registry Editor Version 5.00
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\OpenElevatedCmd]
@="Open command prompt here as administrator"
"Icon"="cmd.exe"
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\OpenElevatedCmd\command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command \"Start-Process cmd.exe -ArgumentList '/s,/k,pushd,%V' -Verb RunAs\""
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\OpenElevatedCmd]
@="Open command prompt here as administrator"
"Icon"="cmd.exe"
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\OpenElevatedCmd\command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command \"Start-Process cmd.exe -ArgumentList '/s,/k,pushd,%V' -Verb RunAs\""
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\OpenElevatedCmd]
@="Open command prompt here as administrator"
"Icon"="cmd.exe"
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\OpenElevatedCmd\command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command \"Start-Process cmd.exe -ArgumentList '/s,/k,pushd,%V' -Verb RunAs\""
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\background\shell\OpenElevatedCmd]
@="Open command prompt here as administrator"
"Icon"="cmd.exe"
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\background\shell\OpenElevatedCmd\command]
@=

Sau đó, nhấn CtrlS để lưu file. Trong cửa sổ Lưu dưới dạng, chọn ‘All Files’ từ menu thả xuống Lưu dưới dạng và nhập tên file vào bất kỳ thứ gì bạn muốn với phần mở rộng ‘.reg’. (Ví dụ: Thêm CMD (Admin) .reg).

Sau đó, nhấp đúp vào file bạn đã tạo và nhấp vào ‘Yes’ nếu UAC được nhắc.

Nhấp vào ‘Yes’ một lần nữa để cảnh báo Registry Editor để xác nhận thao tác nhập.

Bây giờ, nhấp chuột phải vào bất kỳ thư mục hoặc thư mục nào bao gồm Máy tính để bàn và sau đó nhấp vào ‘Show more options’ và bạn sẽ thấy ‘Mở command ở đây với tư cách administrator’ trong trình đơn ngữ cảnh.

Xóa ‘Open command window here as administrator’ khỏi Menu chuột phải

Nếu bạn không muốn tùy chọn ‘ Open command window here as administrator ‘ nữa, bạn có thể dễ dàng xóa nó bằng cách sử dụng file đăng ký khác.

Mở một tài liệu văn bản mới trong Notepad, sau đó sao chép và dán đoạn mã sau:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\OpenCmdHereAsAdmin]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\OpenCmdHereAsAdmin]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\OpenCmdHereAsAdmin]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\background\shell\OpenCmdHereAsAdmin]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\background\shell\OpenCmdHereAsAdmin\command]

Sau đó, lưu file dưới dạng file ‘.reg’ vào màn hình của bạn. Bây giờ, bạn có thể chạy file này để xóa tùy chọn ‘ Open command window here as administrator ‘ khỏi trình đơn ngữ cảnh.

Bạn cũng có thể tải xuống các file đăng ký ở trên bằng liên kết bên dưới.

Thêm CMD (Admin ) vào Menu chuột phải : Link

Mở Command Prompt trong một thư mục / thư mục bằng một phím tắt

Nếu bạn muốn mở Command Prompt trong một thư mục cụ thể thay vì thư mục mặc định, bạn có thể tạo một phím tắt cmd cho điều đó. Đây là cách bạn làm điều này:

Trước tiên, hãy tìm kiếm ‘Command prompt’ hoặc ‘cmd’ trong tìm kiếm của Windows, sau đó chọn ‘Open file location’ trong khung bên phải.

Thao tác này sẽ mở thư mục Hệ thống Windows bên trong thư mục hồ sơ người dùng của bạn. Tại đó, bạn sẽ thấy phím tắt ứng dụng Command Prompt. Nhấp chuột phải vào phím tắt Command prompt và chọn ‘Show more options’.

Sau đó, di chuyển con trỏ của bạn đến hoặc nhấp vào menu ‘Send to’ trên Menu chuột phải đầy đủ và chọn ‘Desktop (create shorcut)’ từ Menu chuột phải mở rộng.

Thao tác này sẽ tạo lối tắt Command prompt trên Màn hình Desktop.

Nếu bạn mở lối tắt này, lối tắt này sẽ mở trong hồ sơ người dùng hiện tại. Đây là cách bạn có thể thay đổi điều đó.

Bây giờ, nhấp chuột phải vào lối tắt bạn đã tạo và chọn tùy chọn ‘Properties’ từ trình đơn ngữ cảnh.

Trên cửa sổ hộp thoại Properties, hãy chuyển đến tab ‘Shortcut’ và thay đổi đường dẫn ‘Start in:’ đến vị trí của thư mục mà bạn muốn CMD của mình mở. Ví dụ: chúng tôi muốn CMD mở tại ‘F:\Confidential\Blacked’. Sau đó, nhấp vào ‘Ally’ và ‘OK’ để lưu các thay đổi.

Sau khi hoàn thành các bước trên, nhấp đúp vào phím tắt để mở CMD đến vị trí bạn muốn mở. 

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo