Cách in đậm nhiều nét chữ trong iMessage trên iPhone, iPad

iMessage có một thủ thuật ẩn để gửi một văn bản có chữ in đậm.

Nhắn tin là một cách nhanh chóng và thú vị để liên hệ với những người thân yêu và gần gũi của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn không thể gửi văn bản có format từ các ứng dụng nhắn tin gốc. Ngay cả iMessage cũng không hỗ trợ format văn bản cho một câu cụ thể trong nội dung tin nhắn của bạn.

Rất may, có một giải pháp cho tình huống đó và bạn có thể sử dụng trường Subject / ‘Chủ đề’ trong iMessage của mình để vượt qua giới hạn này. Tuy nhiên, lưu ý của thủ thuật này là một, bạn chỉ có thể gửi nó cho các liên hệ của bạn, những người có thể gửi và nhận iMessage; và thứ hai, bạn chỉ có thể in đậm văn bản trong trường Chủ đề và không thay đổi bất kỳ điều gì trong nội dung thư.

Điều đó đang được nói, làm cho văn bản in đậm trong tin nhắn vẫn sẽ hữu ích trong nhiều trường hợp. Vậy hãy bắt đầu.

Bật Trường ‘Chủ đề’ từ ứng dụng Cài đặt

Bật trường ‘Chủ đề’ cho iMessage là một quá trình rất đơn giản và dễ hiểu. Thực hiện theo các hướng dẫn được liệt kê dưới đây và bạn sẽ có thể bắt đầu.

Để làm như vậy, trước tiên hãy khởi chạy ứng dụng ‘Cài đặt’ từ màn hình chính hoặc thư viện ứng dụng trên điện thoại của bạn.

Tiếp theo, xác định vị trí và nhấn vào ô ‘Tin nhắn’ từ màn hình ‘Cài đặt’.

Sau đó, cuộn xuống để tìm tùy chọn ‘Hiển thị Trường Chủ đề’ trong phần ‘SMS / MMS’. Sau đó, chuyển công tắc sau sang vị trí ‘Bật’.

Sau đó, hãy truy cập ứng dụng ‘Tin nhắn’ từ màn hình chính hoặc thư viện ứng dụng trên thiết bị của bạn.

Bây giờ, hãy mở đầu chat mà bạn có thể gửi và nhận iMessage, vì tin nhắn văn bản thông thường không hỗ trợ format văn bản.

Sau đó, bạn sẽ có thể thấy trường ‘Chủ đề’ trong hộp tin nhắn. Bất kỳ văn bản nào bạn nhập vào trường đã nói sẽ được in đậm.


Như bạn đã biết, quá trình này rất đơn giản và dễ hiểu. Giờ đây, bạn có thể đảm bảo không ai bỏ sót phần quan trọng trong thư của mình bằng cách sử dụng format văn bản in đậm.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm
Sao Hải Vương
Logo