Cách sử dụng Net User Command trong Windows 11

Tìm hiểu cách dễ dàng quản lý tài khoản người dùng trên máy tính của bạn hoặc trên máy chủ bằng dòng lệnh Net User.

Quảng cáo
Nhau mèo đen : 1 vị thuốc, 1 phong thủy

Dòng lệnh ‘Net User’ cực kỳ hữu ích khi quản lý tài khoản người dùng trong Windows 11. Bạn có thể thực hiện nhiều hành động với lệnh này, chẳng hạn như thêm tài khoản người dùng mới hoặc thay đổi mật khẩu của tài khoản hiện có, v.v. Nhưng để bạn có thể sử dụng lệnh Net User, bạn phải có đặc quyền của administrator.

Lệnh Net User có thể được chạy trong bất kỳ trình thông dịch dòng lệnh gốc nào của Windows như Command Prompt hoặc Windows PowerShell. Có nhiều tham số của lệnh Net User có thể được sử dụng cùng với lệnh. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn danh sách mô tả tất cả các tham số và cũng sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể dễ dàng thực hiện các lệnh này bằng giao diện Command Prompt.

Lệnh Net User là gì và các thông số của nó

Lệnh Net User và các tham số của nó về cơ bản là một công cụ. Nếu bạn là administrator trên một mạng máy tính, bạn có thể sử dụng dòng lệnh Net User để quản lý tất cả các tài khoản người dùng một cách đơn giản từ giao diện command mà không cần phải đi qua một số menu Cài đặt.

Các tham số của dòng lệnh này và cách sử dụng của nó như sau:

ParameterHoạt động
net userNếu được sử dụng mà không có bất kỳ tham số nào khác, lệnh này sẽ hiển thị cho bạn danh sách tên người dùng của các tài khoản người dùng đang hoạt động trên máy tính của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng tên người dùng để ghép nối với các tham số khác để thực hiện các hành động khác nhau.
usernameKhi được sử dụng cùng với lệnh net user , nó sẽ hiển thị cho bạn từng chi tiết của người dùng. Tham số này có thể được ghép nối với các tham số khác để thực hiện nhiều hành động hơn.
/addBạn có thể sử dụng tham số /add với lệnh net user để tạo người dùng mới cho máy tính của mình.
Ví dụ – ‘net user username /add’
Ở đây, bạn cần thay thế tên người dùng bằng tên mà bạn muốn gán cho tài khoản mới. Bạn cũng có thể thêm mật khẩu vào tài khoản mới.
Ví dụ – ‘net user username password /add’
Chỉ cần thay thế ‘tên người dùng’ bằng tên và ‘password’ bằng mật khẩu bạn muốn cấp cho tài khoản.
/deleteTham số ‘/delete’ có thể được sử dụng với tham số ‘username’ để xóa một tài khoản người dùng cụ thể khỏi máy tính của bạn.
Ví dụ – ‘net user username delete’
Chỉ cần thay thế ‘username’ bằng tên của người dùng mà bạn muốn xóa khỏi máy tính.
passwordcú pháp ‘password’ có thể được sử dụng với cú pháp tên người dùng để thay đổi mật khẩu của tài khoản hiện có hoặc gán mật khẩu mới cho tài khoản không có mật khẩu.
*Tham số ‘*’ được sử dụng thay cho tham số ‘password’. Nó có thể được sử dụng trong khi tạo người dùng mới, gán mật khẩu mới hoặc thay đổi mật khẩu hiện có. Sau khi thực thi, nó sẽ tạo lời nhắc để bạn nhập mật khẩu vào cửa sổ nhắc lệnh.
Ví dụ – ‘net user Mike * /add’
/domainTham số ‘/domain’ được thêm vào dòng lệnh để thay đổi hành động của dòng lệnh để có hiệu lực trên một miền thay cho máy tính cục bộ. Lệnh này hữu ích cho quản trị viên máy chủ hoặc máy trạm.
Ví dụ – ‘net user Mike /domain /add *
/helpTham số ‘/help’ cung cấp cho bạn danh sách tất cả các tham số có sẵn và mô tả ngắn gọn về những gì chúng thực hiện bên trong cửa sổ Command Prompt.
Ví dụ – ‘net user /help’
/active:{yes | no}Sử dụng tham số /active với hậu tố ‘yes’ hoặc ‘no’ để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt người dùng. Người dùng bị hủy kích hoạt sẽ không thể truy cập vào máy chủ mà máy tính là một phần của nó.
/commentTham số ‘/comment’ được sử dụng để thêm nhận xét vào tài khoản người dùng.
/passwordchg:{yes | no}Bạn có thể sử dụng tham số ‘/passwordchg’ với hậu tố ‘yes’ hoặc ‘no’ để cung cấp cho người dùng khả năng thay đổi mật khẩu đăng nhập của họ.

Có rất nhiều thông số khác có sẵn và bạn có thể kết hợp chúng và thực hiện tất cả các loại. Đây là một vài cái chính mà bạn có thể sử dụng thường xuyên. Bây giờ, hướng dẫn sẽ chỉ cho bạn một vài ví dụ về cách thực thi lệnh Net User.

Thêm người dùng mới với mật khẩu

Đầu tiên, nhập ‘Command Prompt’ trong tìm kiếm trong Start Menu, nhấp chuột phải vào ứng dụng từ kết quả tìm kiếm, sau đó chọn ‘Run as Administrator’.

Khi cửa sổ Command Prompt xuất hiện, hãy sao chép và dán lệnh sau vào dòng lệnh và nhấn Enter.

net user username password /add

Bạn phải thay thế phần ‘tên người dùng’ của dòng lệnh bằng tên mà bạn muốn đặt cho tài khoản và ‘mật khẩu’ bằng mật khẩu sẽ được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản.

Nếu bạn làm đúng mọi thứ, sau khi nhấn Enter nó sẽ hiển thị ‘The command completed successfully’ ở dòng tiếp theo.

Bây giờ, nếu bạn nhấp vào nút Bắt đầu nằm trên Taskbar và sau đó nhấp vào tên người dùng của mình, bạn sẽ thấy rằng tài khoản mới được liệt kê bên dưới tùy chọn ‘Sigin out’.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng các tài khoản được thêm bằng phương pháp này sẽ là Local Account.


Xóa người dùng

Để xóa tài khoản người dùng bằng lệnh Net User, trước tiên, hãy mở Command Prompt ở chế độ administrator bằng cách tìm kiếm nó trong phần tìm kiếm trong Start Menu, nhấp chuột phải vào nó từ kết quả tìm kiếm, sau đó chọn ‘Run as administrator’.

Hình ảnh này có thuộc tính alt trống;  tên tệp của nó là allthings.how-how-to-use-net-user-command-in-windows-11-image.png

Khi cửa sổ Command Prompt mở ra, hãy nhập lệnh sau vào bên trong dòng lệnh và nhấn Entertrên bàn phím của bạn.

net user username /delete

Bạn phải thay thế ‘tên người dùng’ trong dòng lệnh bằng tài khoản người dùng bạn muốn xóa khỏi máy tính của mình.

Sau khi xóa thành công người dùng, bạn sẽ thấy người dùng đó sẽ không xuất hiện trong tùy chọn Đăng nhập nữa.


Kiểm tra chi tiết của người dùng

Kiểm tra thông tin chi tiết của một người dùng cụ thể là rất đơn giản. Bắt đầu bằng cách mở cửa sổ Command Prompt ở chế độ Administrator từ tìm kiếm trong Start Menu. Khi cửa sổ Command Prompt xuất hiện, hãy nhập net user bên trong dòng lệnh và nhấn Enter trên bàn phím của bạn.

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tài khoản người dùng hiện tại trên máy tính của mình.

Bây giờ, tất cả những gì bạn phải làm là nhập ‘net user * username *’ vào dòng lệnh tiếp theo và nhấn Enterthêm một lần nữa. Chỉ cần thay thế phần tên người dùng bằng tên của tài khoản người dùng và bạn sẽ được cung cấp thông tin tài khoản chi tiết của tài khoản đó.


Thay đổi mật khẩu của một tài khoản người dùng

Đầu tiên, nhập ‘Command Prompt trong tìm kiếm của Windows, nhấp chuột phải vào nó từ kết quả tìm kiếm và chọn’ Run as administrator ‘.

Hình ảnh này có thuộc tính alt trống;  tên tệp của nó là allthings.how-how-to-use-net-user-command-in-windows-11-image.png

Khi cửa sổ Command Prompt mở ra, hãy nhập lệnh sau và sau đó nhấn Enter.

net user *username* *password*

Thay thế tên người dùng bằng tên của tài khoản mà bạn muốn thay đổi mật khẩu và mật khẩu bằng mật khẩu mới mà bạn muốn gán cho tài khoản.

Bây giờ nếu bạn cố gắng đăng nhập vào tài khoản, bạn sẽ phải sử dụng mật khẩu mới.

Quảng cáo

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Liên kết : Trợ lý mua sắm
Sao Hải Vương
Logo