Ứng dụng Microsoft Store được cài đặt ở đâu trong Windows 11?

Cần truy cập các file cài đặt của một ứng dụng bạn đã tải xuống từ Microsoft Store? Dưới đây là hướng dẫn nhanh để giúp bạn thực hiện quá trình này.

Top 10 Quán cà phê view đẹp ở Bình Chánh Hồ Chí Minh

Các ứng dụng Microsoft Store hoạt động giống như bất kỳ ứng dụng nào khác trong hệ thống. Tuy nhiên, chúng không được lưu trữ giống như bất kỳ ứng dụng nào khác khi được cài đặt. Theo mặc định, vị trí cài đặt của các ứng dụng Microsoft Store không hiển thị.

Các ứng dụng được tải xuống từ Microsoft Store được lưu trong một thư mục có tên là ‘WindowsApps’ bên trong thư mục ‘Program Files’ của ổ cài đặt Windows. Thư mục này được ẩn theo mặc định trên mọi hệ thống Windows nhưng khá dễ dàng để hiện và truy cập nội dung của nó.

Để hiện thư mục WindowsApps có chứa file cài đặt ứng dụng Microsoft Store, hãy mở ‘This PC’ bằng cách nhấp đúp vào lối tắt hiện có trên màn hình. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn các phím WindowsE cùng nhau trên bàn phím để mở.

Sau đó, nhấp đúp vào ổ đĩa cài đặt Windows để mở nó.

Tiếp theo, tìm thư mục ‘Program Files’ từ danh sách và nhấp đúp vào nó để mở.

Sau đó, từ menu ruy-băng của cửa sổ, nhấp vào biểu tượng dấu chấm lửng (ba chấm ngang). Sau đó, nhấp vào tùy chọn ‘Options’ từ trình đơn ngữ cảnh. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ riêng trên màn hình.

Từ cửa sổ được mở riêng, nhấp vào tab ‘View’ và tìm tùy chọn ‘Hidden files and folders’ trong phần ‘Advanced settings:’. Sau đó, nhấp vào nút radio trước nhãn ‘Show hidden files, folders, and drives’.

Tiếp theo, nhấp vào nút ‘Apply’ để lưu các thay đổi và sau đó nhấp vào nút ‘OK’ để đóng cửa sổ.

Ngoài ra, cũng có một cách đơn giản hơn để hiện các thư mục. Từ menu ruy-băng trên cửa sổ ‘This PC’, hãy nhấp vào tùy chọn ‘View’. Sau đó, di chuột qua tùy chọn ‘Show’ từ trình đơn ngữ cảnh và nhấp vào tùy chọn ‘Hidden items’.

Sau đó, tìm thư mục ‘WindowsApps’ và nhấp đúp vào thư mục đó để tiếp tục.

Sau đó, một lời nhắc sẽ xuất hiện trên màn hình thông báo rằng bạn không có quyền truy cập vào thư mục. Nhấp vào nút ‘Continue’ có trên lời nhắc.

Tiếp theo, nếu lời nhắc xuất hiện lại thông báo rằng bạn đã bị từ chối quyền truy cập; nhấp vào liên kết ‘security tab’ để tiếp tục. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ riêng trên màn hình.

Sau đó, từ cửa sổ ‘WindowsApps Properties’, nhấp vào nút ‘Advanced’ để điều chỉnh quyền truy cập thư mục. Thao tác này sẽ lại mở ra một cửa sổ riêng trên màn hình.

Sau đó, từ ‘Advanced Security Settings’, hãy nhấp vào nút ‘Change’ hiện diện ngay bên cạnh nhãn ‘Owner’. Thao tác này sẽ mở ‘Select User or Group’

Từ cửa sổ ‘Select User or Group’, nhấp vào nút ‘advanced’ ở góc dưới cùng bên trái của khung cửa sổ. Thao tác này sẽ lại hiển thị một cửa sổ riêng biệt.

Bây giờ từ cửa sổ được mở riêng, hãy nhấp vào nút ‘Find Now’ để tiếp tục. Thao tác này sẽ điền danh sách trong phần ‘Search’ trên cửa sổ.

Sau đó, chọn tên người dùng / tên tài khoản từ danh sách và nhấp vào nút ‘OK’ để chọn người dùng và đóng cửa sổ.

Tiếp theo, trên ‘Select User or group’, nhấp lại vào nút ‘OK’ để thay đổi chủ sở hữu của thư mục ‘WindowsApps’ và đóng cửa sổ.

Bây giờ, trên cửa sổ ‘Advanced Security Settings’, bạn sẽ có thể nhận thấy sự thay đổi quyền sở hữu của thư mục. Nhấp vào nút ‘Apply’ để lưu các thay đổi và nhấp vào nút ‘OK’ để đóng cửa sổ.

Cuối cùng, nhấp đúp vào thư mục ‘WindowsApps’ và bây giờ nó sẽ mở ra như một thư mục thông thường.

Quảng cáo

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Liên kết : Trợ lý mua sắm
Sao Hải Vương
Logo