Cách thêm ‘Create Restore Point’ vào menu chuột phải trên Windows 11

Dễ dàng tạo Create Restore Point (Điểm khôi phục hệ thống) một cách nhanh chóng bằng cách thêm tùy chọn vào menu chuột phải của PC Windows 11.

Quảng cáo
Nhau mèo đen : 1 vị thuốc, 1 phong thủy

Create Restore Point là một trong những thói quen tốt nhất bạn có thể thực hiện, vì nó giúp bạn khôi phục các thay đổi gần đây như cập nhật driver mới, cài đặt ứng dụng, cấu hình lại cài đặt hệ thống hoặc thậm chí là cập nhật lớn cho Windows.

Mặc dù bạn có thể đặt điểm khôi phục để tự động phát hiện các thay đổi của hệ thống, tuy nhiên, nó cũng sẽ khôi phục các thay đổi đối với các file và thư mục cá nhân và có khả năng xóa nội dung cá nhân.

May mắn thay, việc tạo điểm khôi phục theo cách thủ công sẽ loại bỏ vấn đề này và không khôi phục bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với file và thư mục cá nhân và được khuyến nghị trước khi cài đặt bản cập nhật lớn, ứng dụng hoặc thay đổi mạnh cài đặt hệ thống.

Điều đó đang được nói, không phải là rất thuận tiện khi lướt qua các vòng menu chỉ để tạo điểm khôi phục nhanh trước khi cài đặt phần mềm hoặc định cấu hình lại cài đặt hệ thống. Để thêm tùy chọn ‘Create Restore Point’ trong menu chuột phải, bạn có thể tạo file đăng ký và chỉ cần hợp nhất nó với các file đăng ký hiện có của mình hoặc nếu bạn muốn có quyền kiểm soát chi tiết hơn, bạn có thể tạo một file theo cách thủ công bằng Phần mềm chỉnh sửa Windows Registry trên máy Windows.

Tạo thêm menu chuột phải bằng file registy

Phương pháp này phù hợp nhất nếu bạn muốn nhanh chóng tạo thêm một menu và không muốn gặp rắc rối và phiền phức khi điều hướng các thư mục trong Registry Editor. Hơn nữa, phương pháp này làm cho một quá trình phức tạp trở thành một nhiệm vụ rất đơn giản để đạt được.

Để thêm tùy chọn menu chuột phải theo cách này, hãy mở Start Menu và nhập Notepad. Từ kết quả, nhấp vào ô ‘Notepad’ để mở nó.

Tiếp theo, nhập hoặc sao chép + paster đoạn mã được đề cập bên dưới trong file notepad. Sau khi đã dán, hãy nhấp vào tab ‘File’ từ góc trên cùng bên phải của cửa sổ Notepad và chọn tùy chọn ‘Save As’. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ riêng trên màn hình.

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Create Restore Point]
"HasLUAShield"=""
"Icon"="SystemPropertiesProtection.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Create Restore Point\command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -command \"Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c, PowerShell Checkpoint-Computer -Description \"Manual\" -RestorePointType \"MODIFY_SETTINGS\"' -Verb runAs\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]
"SystemRestorePointCreationFrequency"=dword:00000000

Sau đó, đặt tên thích hợp cho file và thêm phần mở rộng .reg và nhấp vào menu thả xuống sau tùy chọn ‘Save As’ và chọn tùy chọn ‘All Files’. Cuối cùng, nhấp vào ‘Save’ để lưu file ở vị trí ưa thích.

Sau đó, đi tới file đã lưu và nhấp đúp vào file để hợp nhất với các file hiện có.

Màn hình UAC sẽ xuất hiện trên màn hình. Nếu bạn chưa đăng nhập bằng tài khoản administrator, hãy nhập thông tin đăng nhập cho một tài khoản. Nếu không, hãy nhấp vào nút ‘Yes’ hiện trên cửa sổ để tiếp tục.

Sau đó, một lời nhắc sẽ xuất hiện thông báo cho bạn về những nguy cơ tiềm ẩn khi thêm các file không đáng tin cậy vào Windows Registry. Đọc kỹ lời nhắc và nhấp vào nút ‘Yes’ để tiếp tục.

Sau đó, khởi động lại PC từ Start Menu. Sau khi khởi động lại, nhấp chuột phải vào không gian trống trên màn hình và nhấp vào tùy chọn ‘Show more options’. Sau đó, bạn sẽ có thể tìm tùy chọn ‘Create Restore Point’ trong menu chuột phải.

Sử dụng Registry Editor để thêm menu chuột phải

Lộ trình thêm menu chuột phải này chắc chắn dài hơn nhiều và điển hình, tuy nhiên, bạn có toàn quyền kiểm soát quá trình và biết chính xác bạn đang tạo mục Registry ở đâu.

Để mở Registry Editor, hãy mở Start Menu và nhập Registry. Sau đó, từ kết quả tìm kiếm, nhấp vào ô ‘Registry Editor’ để mở nó.

Sau đó, điều hướng đến địa chỉ được đề cập bên dưới trong Registry Editor. Bạn có thể nhập hoặc sao chép + dán văn bản trên thanh địa chỉ và nhấn Enter trên bàn phím của mình.

HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell

Tiếp theo, tạo khóa phụ mới bằng cách nhấp chuột phải vào khóa ‘Shell’ và di chuột qua tùy chọn ‘New’ và chọn tùy chọn ‘Key’. Sau đó, đặt tên nó là ‘RestorePoint’.

Sau đó, chọn khóa phụ đã tạo. Sau đó, nhấp chuột phải vào phần bên phải của cửa sổ và di chuột qua tùy chọn ‘New’. Tiếp theo, nhấp vào tùy chọn ‘String Value’ để tạo file chuỗi. Đặt tên cho file chuỗi đã tạo MUIVerb.

Bây giờ, hãy nhấp đúp vào MUIVerbfile chuỗi để chỉnh sửa nó. Sau đó, trong hộp văn bản hiển thị dưới loại trường ‘Value:’ Create Restore Point, và nhấp vào nút ‘OK’ để lưu các thay đổi và đóng cửa sổ.

Sau đó, nhấp chuột phải vào khoảng trống, di chuột qua tùy chọn ‘New’ và chọn tùy chọn ‘String’ để tạo file chuỗi mới. Đặt tên cho file Icon.

Sau đó nhấp đúp vào file chuỗi ‘Icon’ để chỉnh sửa nó. Tiếp theo, nhập nội dung được đề cập bên dưới vào hộp văn bản hiện ngay bên dưới trường ‘Value:’ trên ngăn và nhấp vào nút ‘OK’ để áp dụng các thay đổi.

C:\Windows\System32\rstrui.exe

Bây giờ, từ phần bên trái của cửa sổ, nhấp chuột phải vào phím ‘RestorePoint’ và di chuột qua tùy chọn ‘New’, sau đó chọn tùy chọn ‘Key’ từ trình đơn ngữ cảnh để tạo khóa mới. Sau khi tạo, đặt tên cho khóa con là ‘Command’.

Sau đó, từ phần bên phải, nhấp đúp vào thông số ‘Default’ để chỉnh sửa.

Bây giờ, hãy nhập hoặc sao chép + dán mã được đề cập bên dưới vào hộp văn bản có trong trường ‘Value:’ và nhấp vào nút ‘OK’ để áp dụng các thay đổi.

powershell.exe -c start -verb runas cmd '/k wmic.exe /Namespace:\\root\default Path SystemRestore Call CreateRestorePoint \"My Restore point\", 100, 7'

Sau đó, khởi động lại PC từ Start Menu. Sau khi khởi động lại, nhấp chuột phải vào không gian trống trên màn hình và nhấp vào tùy chọn ‘Show more options’. Sau đó, bạn sẽ có thể tìm tùy chọn ‘Create Restore Point’ trong menu chuột phải.

Quảng cáo

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Liên kết : Trợ lý mua sắm
Sao Hải Vương
Logo