Sửa lỗi trình duyệt Web không lưu mật khẩu trên Chrome, Firefox, Edge và Safari

Mọi trình duyệt web chính, bao gồm Chrome, Firefox, Edge và Safari, đều có phần mềm quản lý mật khẩu tích hợp cho phép bạn lưu và tự động điền mật khẩu. Tạo hoặc nhập một tập hợp thông tin đăng nhập và trình duyệt sẽ hỏi bạn xem bạn có muốn nó ghi nhớ thông tin hay không.

Tuy nhiên, đôi khi, trình duyệt không lưu hoặc nhớ mật khẩu. Ví dụ: cài đặt được định cấu hình không chính xác, ngoại lệ mật khẩu, tiện ích mở rộng trình duyệt xung đột, v.v., có thể gây ra sự cố này.

Top 10 Quán cà phê view đẹp ở Bình Chánh Hồ Chí Minh

Làm theo cách thông qua các cách sửa lỗi bên dưới để trình duyệt bắt đầu lưu và ghi nhớ lại mật khẩu.

Bật tính năng lưu mật khẩu cho trình duyệt

Nếu trình duyệt không lưu mật khẩu cho mọi trang web bạn đăng nhập, bạn có thể cần phải kích hoạt tùy chọn ghi nhớ thông tin đăng nhập của mình. Bạn có thể làm điều đó bằng cách thực hiện tùy chọn mật khẩu hoặc cài đặt tự động điền.

Google Chrome

1. Mở menu Chrome (chọn biểu tượng có ba dấu chấm ở trên cùng bên phải của cửa sổ) và chọn Cài đặt .

2. Chọn Tự động điền trên thanh bên. Sau đó, chọn tùy chọn có nhãn Mật khẩu ở bên trái màn hình Cài đặt.

3. Bật công tắc bên cạnh Đề xuất để lưu mật khẩu .

Mozilla Firefox

1. Mở menu Firefox (chọn biểu tượng có ba dòng xếp chồng ở trên cùng bên phải của cửa sổ) và chọn Settings .

2. Chọn Privacy & Security trên thanh bên.

3. Cuộn xuống phần Logins and Passwords và chọn hộp bên cạnh Ask to save logins and passwords for websites .

Microsoft Edge

1. Mở menu Edge (chọn biểu tượng có ba dấu chấm ở trên cùng bên phải của cửa sổ) và chọn Settings .

2. Chọn Passwords .

3. Bật công tắc bên cạnh Offer to save passwords.

Apple Safari

1. Chọn Safari trên thanh menu và chọn Preferences .

2. Chuyển sang tab AutoFill  .

3. Chọn hộp bên cạnh User names and passwords.

Xóa trang web khỏi danh sách không bao giờ lưu

Vấn đề có giới hạn ở một trang web cụ thể hoặc một nhóm trang web không? Rất có thể trước đây bạn đã chọn không nhớ mật khẩu cho các trang web đó. Nếu vậy, trình duyệt sẽ không yêu cầu bạn lưu lại thông tin đăng nhập trừ khi bạn xóa chúng khỏi danh sách ngoại lệ mật khẩu. Để làm như vậy, hãy làm theo các hướng dẫn sau.

Google Chrome

1. Mở menu Chrome và chọn Cài đặt . 

2. Chọn Tự động điền > Mật khẩu . 

3. Cuộn xuống cho đến khi bạn đến phần Không bao giờ lưu . Sau đó, xóa bất kỳ trang web nào bạn không muốn giữ lại trong danh sách bằng cách chọn biểu tượng X bên cạnh mỗi mục nhập.

Mozilla Firefox

1. Mở menu Firefox và chọn Settings . 

2. Chọn Privacy & Security trên thanh bên. 

3. Cuộn xuống phần Logins and Passwords và chọn Exceptions

4. Chọn một trang web và chọn nút Remove Website để xóa trang web đó. Hoặc, chọn Remove All Websites để xóa tất cả các mục nhập trong danh sách.

5. Chọn Save changes .

Microsoft Edge

1. Mở menu Edge và chọn Settings .

2. Chọn Passwords .

3. Cuộn xuống phần Never Saved và xóa các mục bạn muốn khỏi danh sách bên dưới.

Apple Safari

1. Chọn Safari > Preferences trên thanh menu. 

2. Chuyển sang tab Passwords  và nhập mật khẩu tài khoản người dùng (hoặc sử dụng Touch ID) để mở khóa danh sách mật khẩu đã lưu.

3. Phần mềm quản lý mật khẩu của Safari gộp cả mật khẩu đã lưu và các trang web được miễn trừ lại với nhau, nhưng bạn có thể xác định các mục nhập thuộc nhóm thứ hai bằng cách tìm nhãn never saved . Sau khi chọn một mục nhập, hãy chọn nút Remove .

Xóa dữ liệu duyệt web

Nếu trình duyệt tiếp tục không yêu cầu bạn lưu mật khẩu (hoặc nếu không có gì xảy ra khi bạn cố nhớ chúng), hãy thử xóa cookie và bộ nhớ cache của trình duyệt . Điều đó thường giúp khắc phục các sự cố do dữ liệu duyệt web lỗi thời gây ra.

Google Chrome

1. Mở menu Chrome và chọn Cài đặt .

2. Chọn Quyền riêng tư và bảo mật trên thanh bên.

3. Chọn tùy chọn có nhãn Xóa dữ liệu duyệt web .

4. Đặt Phạm vi thời gian thành Mọi lúc và chọn hộp bên cạnh Cookie và dữ liệu trang web cũng như hình ảnh và file được lưu trong bộ nhớ cache .

5. Chọn Xóa dữ liệu .

Mozilla Firefox

1. Mở menu Firefox và chọn Settings .

2. Chọn Privacy & Security trên thanh bên. 

3. Cuộn xuống phần Cookies and Site Data và chọn Clear Data . 

4. Đánh dấu vào các hộp bên cạnh Cookies and Site Data và Cached Web Content và chọn Clear.

Microsoft Edge

1. Mở menu Edge và chọn Settings.

2. Chọn Privacy, Search, and Services trên thanh bên.

3. Trong phần Clear browsing data, hãy chọn Choose What to Clear .

4. Đánh dấu vào các hộp bên cạnh Cookies and site data cũng như Cached images and files và chọn Clear Now .

Apple Safari

1. Chọn Safari > Clear History trên thanh menu.

2. Đặt Clear cho all history..

3. Chọn Clear History.

Tắt tiện ích mở rộng trình duyệt

Các tiện ích mở rộng có thể tạo ra xung đột, vì vậy hãy kiểm tra xem việc tắt chúng có khôi phục khả năng ghi nhớ mật khẩu của trình duyệt hay không. Sau đó, bạn có thể cô lập tiện ích mở rộng có vấn đề bằng cách kích hoạt lại từng tiện ích mở rộng. Đây là cách truy cập phần mềm quản lý tiện ích mở rộng của trình duyệt.

Google Chrome

Chọn biểu tượng Tiện ích mở rộng ở trên cùng bên trái của màn hình và chọn Quản lý tiện ích mở rộng. Hoặc, mở menu Chrome , trỏ tới Công cụ khác và chọn Tiện ích mở rộng . 

Mozilla Firefox

Mở menu Firefox và chọn Add-ons and Themes . Sau đó, chọn Extensions  trên thanh bên.

Microsoft Edge

Chọn biểu tượng Tiện ích mở rộng ở trên cùng bên trái của màn hình và chọn Manage Extensions . Hoặc, mở menu Edge và chọn Extensions  . 

Apple Safari

Chọn Safari > Preferences  trên thanh menu và chuyển sang tab Extensions  .

Thử lưu mật khẩu theo cách thủ công

Nếu trình duyệt tiếp tục gặp sự cố khi ghi nhớ mật khẩu cho một trang web hoặc tập hợp các trang web cụ thể, bạn có thể cố gắng lưu thông tin đăng nhập theo cách thủ công. Thật không may, bạn chỉ có thể làm điều đó trên Firefox và Safari.

Mozilla Firefox

1. Mở menu Firefox và chọn Passwords . 

2. Chọn nút Create New Login ở góc dưới bên trái của cửa sổ. 

3. Điền vào các trường và chọn Save. Lặp lại bất kỳ thông tin đăng nhập nào khác mà bạn muốn trình duyệt của mình ghi nhớ.

Apple Safari

1. Chọn Safari > Preferences trên thanh menu. 

2. Chọn tab Passwords  và mở khóa danh sách các mật khẩu đã lưu.

3. Chọn nút Add. Sau đó, điền vào các trường và chọn Add Password . Tiếp theo, lặp lại cho bất kỳ mật khẩu nào khác mà bạn muốn lưu.

Bật đồng bộ hóa mật khẩu

Nếu mật khẩu dường như không đồng bộ hóa giữa các thiết bị, bạn nên kiểm tra cài đặt đồng bộ hóa của trình duyệt.

Google Chrome

1. Mở menu Chrome và chọn Cài đặt .

2. Chọn Đồng bộ hóa và các dịch vụ của Google .

3. Chọn Quản lý những gì bạn đồng bộ hóa . 

4. Bật nút gạt bên cạnh Mật khẩu .

Mozilla Firefox

1. Mở menu Firefox và chọn Settings .

2. Chọn Sync .

3. Trong phần Sync , chọn Change .

4. Chọn hộp bên cạnh Logins and passwords .

5. Chọn Save Changes .

Microsoft Edge

1. Mở menu Edge và chọn Settings .

2. Chọn Sync . 

3. Bật nút gạt bên cạnh Passwords .

Apple Safari

1. Mở menu Apple và chọn System Preferences.

2. Chọn Apple ID.

3. Chọn hộp bên cạnh Keychain .

Đặt lại trình duyệt

Nếu không có cách sửa lỗi nào ở trên hiệu quả, hãy thử đặt lại trình duyệt về mặc định ban đầu. Bạn sẽ không mất bất kỳ dấu hoặc mật khẩu đã lưu, nhưng tốt nhất để đồng bộ hóa dữ liệu vào Google , Firefox , hoặc tài khoản Microsoft trước khi đi về phía trước. 

Lưu ý: Safari không cung cấp tùy chọn đặt lại nhưng thay vào đó bạn có thể chọn xóa cookie, bộ nhớ cache và các dữ liệu duyệt web khác .

Google Chrome

1. Mở menu Chrome và chọn Cài đặt .

2. Chọn Nâng cao > Đặt lại cài đặt trên thanh bên.

3. Chọn Đặt lại cài đặt về mặc định ban đầu .

4. Chọn Đặt lại cài đặt để xác nhận.

Mozilla Firefox

1. Mở menu Firefox và trỏ tới Help .

2. Chọn More troubleshooting information . 

3. Chọn Refresh Firefox .

Microsoft Edge

1. Mở menu Edge và chọn Settings .

2. Chọn Reset settings trên thanh bên.

3. Chọn Reset settings to their default values .

4. Chọn Reset để xác nhận.

Tại sao không dùng thử Phần mềm quản lý mật khẩu của bên thứ ba?

Các cách sửa lỗi ở trên sẽ giúp bạn bắt đầu lưu hoặc ghi nhớ lại mật khẩu của trình duyệt. Nhưng nếu bạn muốn có trải nghiệm tốt hơn khi xử lý thông tin đăng nhập của mình, hãy cân nhắc đầu tư vào trình quản lý mật khẩu của bên thứ ba hàng đầu . Chúng giúp việc lưu, đồng bộ hóa và quản lý mật khẩu trở nên ít phức tạp hơn. Hơn nữa, chúng cũng an toàn hơn nhiều.

Quảng cáo

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Liên kết : Trợ lý mua sắm
Sao Hải Vương
Logo