Tiền ảo có đóng thuế không ? Giải đáp thông qua sàn tiền ảo Coinbase và IRS

Giờ đây, tiền ảo đã có được vị thế chủ đạo vì ngay cả người dùng và công ty đều sử dụng chúng để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Mặc dù vẫn còn tương đối mới, tiền điện tử hiện được tính vào tài sản của bạn và các giao dịch bạn thực hiện với chúng (ít nhất là ở Hoa Kỳ) phải chịu thuế.

Nếu bạn thực hiện hầu hết các hoạt động tiền điện tử của mình trên Sàn tiền ảo Coinbase, bạn phải tự hỏi liệu bất kỳ giao dịch nào của mình có được báo cáo cho IRS hay không và liệu bạn có cần phải nộp lại các khoản thuế mà bạn đã phát sinh hay không. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu bạn phải trả những khoản thuế nào khi nhận hoặc bán tiền điện tử, những gì Coinbase báo cáo cho IRS và cách truy cập tất cả hoạt động tiền điện tử của bạn từ Coinbase.

Bạn có nợ thuế tiền điện tử không?

IRS coi bất kỳ loại tiền ảo (tiền điện tử) nào là tài sản cho mục đích đánh thuế thu nhập Liên bang và theo nhiều cách, nó được xem theo cùng một khía cạnh như cổ phiếu, tài sản vốn và trái phiếu. Tùy thuộc vào số tiền bạn kiếm được từ tiền điện tử, bạn sẽ bị tính thuế theo hai cách – thu nhập và lãi vốn.

Khi tiền điện tử bị đánh thuế là thu nhập, bạn sẽ phải trả thuế liên bang trên tổng số tiền bạn kiếm được trong suốt một năm. Khi tiền điện tử của bạn bị đánh thuế là lãi vốn, nó sẽ được tính vào tài khoản bạn đã thu được dưới dạng lợi nhuận từ việc bán các tài sản khác nhau. 

Bạn sẽ chỉ nợ thuế tiền điện tử đối với các giao dịch đủ điều kiện là các sự kiện chịu thuế như khi bán tiền điện tử của bạn lấy tiền mặt, chuyển đổi nó sang một loại tiền điện tử khác hoặc đổi lấy hàng hóa và dịch vụ. Bạn sẽ không cần phải báo cáo lợi nhuận của mình nếu bạn vẫn giữ cổ phiếu ban đầu. Chúng tôi sẽ nói thêm về những gì đủ điều kiện là một sự kiện chịu thuế trong phần sau của bài đăng này. 

Coinbase có báo cáo cho IRS không?

Có, nhưng đối với những tài khoản đủ điều kiện theo Biểu mẫu 1099-MISC của IRS. Coinbase sẽ chỉ gửi cho bạn Biểu mẫu 1099-MISC nếu:

Quảng cáo
 • Bạn là một nhà giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ. 
 • Bạn đã kiếm được 600 đô la trở lên từ phần thưởng, hồ sơ hoặc đặt cược tiền điện tử trong năm tính thuế vừa qua.  

Khi bạn đáp ứng các điều kiện trên, Coinbase, giống như các sàn giao dịch khác, sẽ tạo ra hai bản sao báo cáo thuế tiền điện tử của bạn – một bản sẽ được gửi cho bạn và một bản khác cho IRS. Điều này có nghĩa là, nếu bạn đã nhận được Biểu mẫu 1099-MISC từ Coinbase, thì IRS gần như chắc chắn cũng nhận được như vậy. Trong trường hợp đó, bạn phải cung cấp thu nhập tiền điện tử của mình và nộp thuế cho nó. 

Coinbase chia sẻ thông tin gì với IRS?

Cảm ơn đã đọc bài viết tại saohaivuong .com, mời bạn theo dõi những tin tức mới nhất trên FB

Bây giờ chúng tôi đã thiết lập rằng Coinbase gửi Biểu mẫu 1099-MISC cho cả bạn và IRS, bạn có thể tự hỏi thông tin nào thực sự được chia sẻ trên biểu mẫu này. Coinbase sẽ chỉ báo cáo thu nhập khác ”cho IRS chứ không báo cáo lãi hoặc lỗ tổng thể của bạn. Tuy nhiên, điều này  không  có nghĩa là bạn  không  cần phải báo cáo   lãi hoặc lỗ  vốn của mình.

Khi nhận được Biểu mẫu 1099-MISC từ Coinbase, IRS sẽ được thông báo rằng bạn đang tích cực sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử và đã thực hiện các giao dịch ngoài việc đặt cược và phần thưởng mà bạn cần phải báo cáo với cơ quan thuế. Khi biểu mẫu này được gửi cho bạn và IRS, Coinbase sẽ chỉ báo cáo tổng thu nhập của bạn từ các giao dịch bạn đã thực hiện trong năm tính thuế vừa qua. Bên cạnh tổng thu nhập của bạn, chính Coinbase sẽ không báo cáo các giao dịch cá nhân của bạn cho IRS. 

Tổng thu nhập của bạn sẽ được tổng hợp từ tất cả các giao dịch chịu thuế của bạn bao gồm:

Quảng cáo
 • Bán tiền điện tử của bạn để lấy đô la
 • Chi tiêu tiền điện tử vào hàng hóa và dịch vụ
 • Chuyển đổi tiền điện tử của bạn thành một loại tiền điện tử khác 
 • Khai thác tiền điện tử như một công việc kinh doanh
 • Nhận tiền điện tử dưới dạng ngân phiếu lương
 • Nhận tiền điện tử khi bán hàng hóa và dịch vụ
 • Nhận phần thưởng và ưu đãi đặt cược bằng tiền điện tử
 • Nhận lợi nhuận từ khi bạn nắm giữ tiền điện tử 
 • Nhận tiền điện tử miễn phí từ một công ty như một phần của quà tặng

Coinbase có gửi cho bạn bất kỳ biểu mẫu thuế nào không? 

Như chúng tôi đã giải thích ở trên, Coinbase sẽ gửi cho bạn Biểu mẫu 1099-MISC hiển thị tổng thu nhập từ tất cả các giao dịch của bạn. Biểu mẫu này sẽ được gửi cho bạn nếu tổng thu nhập của bạn từ Coinbase lên đến 600 đô la trở lên và biểu mẫu tương tự sẽ được gửi đến IRS để báo hiệu cho họ biết rằng bạn đang tích cực sử dụng Coinbase để thực hiện các giao dịch tiền điện tử. 

Nếu bạn không nhận được Biểu mẫu 1099-MISC từ Coinbase nhưng bạn vẫn kiếm được phần thưởng hoặc đặt cược trong nền tảng và nằm trong giới hạn 600 đô la, bạn vẫn phải báo cáo thu nhập tiền điện tử của mình khi khai thuế. 

Mặc dù Coinbase chỉ gửi Biểu mẫu 1099-MISC cho người dùng của mình, nhưng bạn có thể nhận được các biểu mẫu khác có thể cần phải được gửi cho IRS nếu bạn thực hiện giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác. 

Mặc dù Coinbase không báo cáo cho bạn các giao dịch riêng lẻ, nhưng nó cung cấp cho bạn một cách để xem xét mọi giao dịch mà bạn đã thực hiện trên nền tảng trao đổi của nó có thể dẫn đến lãi hoặc lỗ vốn. Các giao dịch này có thể là bất cứ thứ gì từ việc bán tiền điện tử, chi tiêu hoặc chuyển đổi nó sang một loại tiền điện tử khác. Công ty đã thừa nhận rằng lãi hoặc lỗ của bạn từ năm tính thuế 2021 sẽ không được báo cáo cho IRS. 

Xem thêm :

Khi nào thì Coinbase không báo cáo với IRS?

Coinbase báo cáo tổng thu nhập của bạn từ tiền điện tử cho IRS khi gửi chúng và tổng thu nhập này bao gồm tất cả các giao dịch chịu thuế của bạn mà chúng tôi đã liệt kê ở trên. Mặc dù các giao dịch này không được báo cáo riêng lẻ, bạn vẫn cần cung cấp thông tin chi tiết giải thích tổng thu nhập của mình. Bên cạnh những giao dịch này, có một số giao dịch sẽ không hiển thị trong tổng thu nhập của bạn và do đó, sẽ không được báo cáo cho IRS. Các giao dịch này được gọi là các sự kiện không chịu thuế và bao gồm:

 • Mua tiền điện tử bằng tiền mặt và giữ nó : Khi bạn không bán tiền điện tử, lợi nhuận bạn nhận được từ nó sẽ không được thực hiện và do đó sẽ không bị đánh thuế cho đến khi bạn bán chúng. 
 • Chuyển tiền điện tử từ ví này sang ví khác không khiến nó bị đánh thuế trừ khi bạn bán. 
 • Tặng ai đó tiền điện tử lên đến 15.000 đô la cho mỗi người nhận mà không có bất kỳ trao đổi vật phẩm nào không mang lại lợi ích như một sự kiện chịu thuế. 
 • Đóng góp tiền điện tử cho tổ chức phi lợi nhuận hoặc tổ chức từ thiện 501 (c) (3) sẽ không bị đánh thuế. 
 • Việc tự nhận tiền điện tử như một món quà từ ai đó sẽ không được tính là thu nhập chịu thuế cho đến khi bạn bán nó hoặc sử dụng nó để đặt cược. 

Trong tất cả các trường hợp trên, Coinbase sẽ không bao gồm các giao dịch như vậy vào tổng thu nhập của bạn như một phần trong báo cáo cho IRS. 

Quảng cáo

Bạn có thể truy cập lịch sử giao dịch và báo cáo thuế trên Coinbase không?

Để cho phép bạn gửi bản tóm tắt đầy đủ về các giao dịch tiền điện tử của mình, Coinbase cung cấp cho bạn cổng Coinbase Taxes , nơi bạn có thể xem tất cả hoạt động tiền điện tử của mình trên Coinbase.com, tìm hiểu các giao dịch nào phải chịu thuế, biết tổng thu nhập của bạn và hiểu số vốn của bạn được và mất. Cổng thông tin này cũng lưu trữ các biểu mẫu mà bạn có thể cần phải gửi cho IRS để nộp lợi nhuận tiền điện tử của mình. 

Người dùng Coinbase có thể truy cập lịch sử giao dịch của họ bằng cách xem phần Báo cáo bên trong Coinbase.com và tải xuống báo cáo thuế của họ bằng cách chuyển đến phần Tài liệu bên trong Coinbase Taxes. 

Người dùng Coinbase Pro sẽ cần phải chuyển đến  phần Bảng sao kê bên trong tài khoản của họ để truy cập lịch sử giao dịch và báo cáo thuế của họ. 

Đó là tất cả những gì bạn cần biết liệu Coinbase có báo cáo tiền điện tử của bạn cho IRS hay không. 

Nhận decor tiệc sinh nhật theo yêu cầu

Xem thêm :

Quảng cáo
Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo