Cách cố định hàng và cột trong Excel

Microsoft Excel giúp bạn sắp xếp và phân tích dữ liệu mở rộng bằng phần mềm bảng tính của nó. Nó đóng một vai trò quan trọng bắt đầu từ một ngành công nghiệp quy mô nhỏ đến một ngành công nghiệp quy mô lớn. Người dùng có thể thực hiện phân tích tài chính với công cụ tổ chức dữ liệu mạnh mẽ này. Nó cung cấp các ứng dụng như phân tích kinh doanh, quản lý con người, quản lý chương trình, phân tích chiến lược, mục đích quản trị, kiểm soát hoạt động và báo cáo hiệu suất. Tuy nhiên, nó chủ yếu được sử dụng để lưu trữ và sắp xếp dữ liệu để dễ dàng phân tích. Microsoft Excel 2016 và 2019 hỗ trợ một tính năng mà bạn có thể cố định một hàng hoặc một cột trong Excel. Do đó, khi bạn cuộn lên hoặc cuộn xuống, các ngăn được cố định vẫn ở cùng một vị trí. Điều này rất hữu ích khi bạn có dữ liệu bao gồm nhiều hàng và cột. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về cách đóng băng hoặc giải phóng các hàng, lưới hoặc ngăn trong MS Excel.

Cách cố định / giải phóng hàng hoặc cột trong MS Excel

1048576 hàng và 16,384 cột trong Excel có thể lưu trữ quá nhiều dữ liệu một cách có tổ chức. Một số tính năng thú vị khác của Excel bao gồm:

 • Data filtering,
 • Data sorting,
 • Find and replace feature,
 • Built-in formulae,
 • Pivot table,
 • Password protection

Hơn nữa, bạn có thể cố định nhiều hàng hoặc cột trong excel. Bạn có thể cố định một phần của hàng, cột hoặc ngăn viz của trang tính trong Ecel để giữ cho nó hiển thị trong khi bạn cuộn qua phần còn lại của trang tính. Điều này rất hữu ích để kiểm tra dữ liệu trong các phần khác của trang tính mà không làm mất tiêu đề hoặc nhãn của bạn. 

Thuật ngữ quan trọng trước khi bạn bắt đầu

 • Freeze Panes: Dựa trên lựa chọn hiện tại, bạn có thể giữ các hàng và cột hiển thị trong khi phần còn lại của trang tính cuộn lên và xuống.
 • Freeze Top Row: Tính năng này sẽ hữu ích nếu bạn chỉ muốn cố định hàng đầu tiên / hàng trên cùng. Tùy chọn này sẽ hiển thị hàng trên cùng và bạn có thể cuộn qua phần còn lại của trang tính.
 • Freeze First Column: Bạn có thể giữ cho cột đầu tiên hiển thị trong khi bạn có thể cuộn qua phần còn lại của trang tính.
 • Unfreeze Panes: Bạn có thể mở khóa tất cả các hàng và cột để cuộn qua toàn bộ trang tính.

Tùy chọn 1: Cách cố định hàng trong Excel

Bạn có thể cố định một hàng trong Excel hoặc cố định nhiều hàng trong Excel bằng cách làm theo các bước được đề cập bên dưới:

1. Bấm phím Windows. Nhập và tìm kiếm Excel và nhấp vào để mở nó.

2. Mở trang tính Excel mong muốn của bạn và chọn bất kỳ hàng nào .

Lưu ý 1: Luôn chọn hàng nằm dưới hàng bạn muốn cố định. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn cố định lên đến hàng thứ 3, bạn phải chọn hàng thứ 4.

Quảng cáo

3. Sau đó, chọn View trên thanh menu như hình.

chọn Xem trong thanh menu
Cảm ơn đã đọc bài viết tại saohaivuong .com, mời bạn theo dõi những tin tức mới nhất trên FB

4. Nhấp vào Freeze Panes > Freeze Panes trong menu thả xuống như được mô tả bên dưới.

khi bạn cuộn xuống, hàng 1, hàng 2, hàng 3 sẽ vẫn ở vị trí cũ và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn.

Tất cả các hàng bên dưới hàng đã chọn sẽ bị đóng băng. Các hàng phía trên ô / hàng đã chọn sẽ ở cùng một vị trí khi bạn cuộn xuống. Ở đây trong ví dụ này, khi bạn cuộn xuống, hàng 1, hàng 2, hàng 3 sẽ vẫn ở cùng một vị trí và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn.

Tùy chọn 2: Cách cố định hàng trên cùng trong Excel

Bạn có thể cố định hàng tiêu đề trong trang tính bằng cách làm theo các bước đã cho:

Quảng cáo

1. Khởi chạy Excel như trước đó.

2. Mở trang tính Excel của bạn và chọn ô bất kỳ.

3. Chuyển sang tab View ở trên cùng như hình.

chọn Xem trong thanh menu

4. Nhấp vào Freeze Panes > Freeze Top Row như được tô sáng.

Xem thêm :

Chuyển sang tab XEM và nhấp vào Cố định Hàng trên cùng.

Bây giờ, hàng trên cùng đầu tiên sẽ bị đóng băng và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn bình thường.

Tùy chọn 3: Cách cố định một cột trong Excel

Bạn có thể cố định nhiều cột hoặc một cột trong Excel như sau:

Quảng cáo

1. Bấm phím Windows. Nhập và tìm kiếm Excel và nhấp vào nó để mở nó.

Nhấn phím Windows. Nhập Excel và mở nó.

2. Mở trang tính Excel của bạn và chọn bất kỳ cột nào .

Lưu ý: Luôn chọn cột đúng với cột bạn muốn cố định. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn cố định cột F, hãy chọn cột G,…

3. Chuyển sang tab View như hình bên dưới.

chọn Xem trong thanh menu

4. Nhấp vào Freeze Panes và chọn tùy chọn Freeze Panes như được mô tả.

Nếu bạn muốn cố định cột F, hãy chọn cột G và làm theo các bước sau | Cách cố định hàng trong Excel và cố định cột trong Excel

Tất cả các cột bên trái của cột đã chọn sẽ bị đóng băng. Khi bạn cuộn sang phải, các hàng ở bên trái của cột đã chọn sẽ ở cùng một vị trí. Ở đây trong ví dụ này, khi bạn cuộn sang phải, cột A, cột B, cột C, cột D, cột E và cột F sẽ ở cùng một vị trí và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn sang trái hoặc phải.

Tùy chọn 4: Cách cố định cột đầu tiên trong Excel

Bạn có thể cố định một cột trong Excel, tức là cố định cột đầu tiên trong trang tính bằng cách làm theo các bước dưới đây.

Quảng cáo

1. Khởi chạy Excel như trước đó.

2. Mở trang tính Excel của bạn và chọn ô bất kỳ.

3. Chuyển sang tab View từ trên cùng như hình minh họa.

chọn Xem trong thanh menu

4. Nhấp vào Freeze Panes và lần này, chọn tùy chọn Freeze First Column từ menu thả xuống.

Chuyển sang tab CHẾ ĐỘ XEM và nhấp vào Cố định Cột Đầu tiên.

Do đó, cột đầu tiên sẽ bị đóng băng, nơi bạn có thể cuộn qua phần còn lại của trang tính một cách bình thường.

Tùy chọn 5: Cách cố định ngăn trong Excel

Ví dụ, nếu bạn đang nhập dữ liệu vào phiếu điểm có chứa tên và điểm của học sinh, thì việc cuộn đến tiêu đề (chứa tên môn học) và nhãn (bao gồm tên học sinh) luôn là một công việc bận rộn. Trong trường hợp này, đóng băng cả trường hàng và cột sẽ giúp bạn. Đây là cách thực hiện tương tự:

1. Khởi chạy Excel như trước đó. Mở trang tính mong muốn và chọn bất kỳ ô nào.

Quảng cáo

Lưu ý 1: Luôn đảm bảo rằng bạn chọn một ô ở bên phải cột và bên dưới hàng bạn muốn cố định. Ví dụ: nếu bạn muốn cố định hàng đầu tiên & cột đầu tiên, hãy chọn ô ở bên phải của ngăn cột đầu tiên và bên dưới ngăn hàng đầu tiên, tức là chọn ô B2.

2. Nhấp vào tab View từ ruy-băng trên cùng.

chọn Xem trong thanh menu

3. Nhấp vào Freeze Panes như hình.

Chọn các ngăn cố định

4. Chọn tùy chọn được đánh dấu Freeze Panes như minh họa bên dưới.

Tất cả các hàng phía trên hàng đã chọn và tất cả các cột ở bên trái của cột đã chọn sẽ được cố định và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn. Vì vậy, ở đây, trong ví dụ này, hàng đầu tiên và cột đầu tiên được cố định và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn như được mô tả bên dưới.

hàng đầu tiên và cột đầu tiên được cố định và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn

Cách giải phóng hàng, cột hoặc ngăn trong Excel

Nếu bạn đã cố định bất kỳ hàng, cột hoặc ngăn nào, bạn không thể thực hiện bước cố định khác trừ khi nó bị xóa. Để hủy cố định hàng, cột hoặc ngăn trong Excel, hãy triển khai các bước sau:

1. Chọn bất kỳ ô nào trong trang tính.

Quảng cáo

2. Điều hướng đến tab View.

3. Bây giờ, chọn Freeze Panes và nhấp vào Unfreeze Panes như được mô tả bên dưới.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn có bất kỳ ô / hàng / cột nào ở trạng thái cố định. Nếu không, tùy chọn Unfreeze Panes sẽ không xuất hiện.

Bây giờ, chọn Freeze Panes và nhấp vào Unfreeze Panes

Mẹo chuyên nghiệp: Cách tạo nút đóng băng kỳ diệu

Bạn cũng có thể tạo nút đóng băng / mở băng trong thanh công cụ Quick Access toolbar để cố định hàng, cột, cột đầu tiên, hàng đầu tiên hoặc các ngăn chỉ bằng một cú nhấp chuột.

1. Khởi chạy Excel như trước đó.

2. Nhấp vào mũi tên xuống, được hiển thị được đánh dấu, từ đầu trang tính.

Nhấp vào mũi tên xuống ở đầu trang tính

3. Nhấp vào More Commands như được hiển thị.

Quảng cáo
Nhấp vào Lệnh khác

4. Chọn Freeze Panes trong danh sách, sau đó nhấp vào Add .

Chọn Freeze Panes trong danh sách và sau đó nhấp vào Thêm. Bây giờ, hãy nhấp vào OK | Cách cố định hàng trong Excel và cố định cột trong Excel

5. Cuối cùng, nhấp vào OK. Tùy chọn Freeze Panes Quick Access sẽ có sẵn ở đầu trang tính trong MS Excel.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Câu hỏi. Tại sao tùy chọn Freeze Panes lại có màu xám trong trang tính của tôi?

Trả lời. Tùy chọn Freeze Panes chuyển sang màu xám khi bạn đang ở chế độ chỉnh sửa hoặc trang tính được bảo vệ. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, hãy nhấn phím Esc.

Câu hỏi. Làm cách nào để khóa các ô trong Excel thay vì đóng băng chúng?

Trả lời. Bạn có thể sử dụng tùy chọn Split trong menu View để tách và khóa các ô. Ngoài ra, bạn có thể tạo bảng bằng Ctrl + T. Tạo bảng sẽ khóa tiêu đề cột khi bạn cuộn xuống. 

Quảng cáo
Nhận decor tiệc sinh nhật theo yêu cầu

Xem thêm :

Xem thêm về:

Quảng cáo
Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo