Cách tìm iPhone của bạn với sự trợ giúp của Trợ lý Google

Mặc dù Apple cung cấp cho bạn một cách để tìm iPhone của mình nếu bạn không nhớ nơi mình đã giữ nó lần cuối, việc xác định vị trí thiết bị của bạn cũng có thể được thực hiện thông qua Trợ lý Google.

Đây là cách bạn có thể thiết lập toàn bộ trong iPhone của mình trong trường hợp bạn không thể tìm thấy nó. Trước hết, bạn cần cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Home trên iPhone của mình. Các bước sau sẽ chỉ hoạt động nếu bạn có ứng dụng Google Home trên iPhone của mình.

1.Mở ứng dụng Google Home và cho phép ứng dụng này tìm các thiết bị trên mạng cục bộ của bạn và kết nối chúng, đồng thời sử dụng Bluetooth.

2.Để hoàn tất quá trình thiết lập Google Home, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Google của mình và cấp quyền truy cập thông tin vị trí. Vì vậy, hãy làm điều đó.

3.Bây giờ, hãy mở Cài đặt trong ứng dụng Home.

4.Nhấn vào Thông báo.

5.Nhấn vào ‘Bật thông báo’ và sau đó chọn ‘Cho phép’.

Quảng cáo

6.Chọn Thông báo chung. Đảm bảo rằng bạn bật ‘Cảnh báo quan trọng’

7.Giờ đây, để xác định vị trí điện thoại của mình, bạn có thể nhờ sự trợ giúp của Trợ lý Google trên loa hoặc màn hình thông minh của Google bằng cách hỏi “Này Google, tìm điện thoại của tôi”. Nó sẽ phát âm thanh tùy chỉnh trên iPhone của bạn ngay cả khi nó được đặt thành Im lặng.

Quảng cáo
Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo