Phần mềm PowerDesigner mới nhất Full [email protected] : Link download nhanh & Hướng dẫn cơ bản

Power Designer là phần mềm Data Modeling – một công cụ mô hình hóa doanh nghiệp được xây dựng để hoạt động trong Microsoft Windows và chạy trong Eclipse. Chương trình này cho phép các công ty dễ dàng hình dung, phân tích và thao tác dữ liệu để thiết kế cấu trúc thông tin doanh nghiệp hiệu quả.

Công cụ này sẽ hỗ trợ việc trình bày cấu trúc, mối quan hệ, hoạt động, quy trình, thông tin, nguồn lực, con người, hành vi, mục tiêu và các ràng buộc của một doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.

Power Designer đã hỗ trợ tích hợp cho:

– Lập mô hình quy trình kinh doanh hỗ trợ ký hiệu mô hình quy trình kinh doanh
– Tạo mã cho Java, C #, VB, .NET, EJB3, JSF, WinForm, và những thứ khác.
– Lập mô hình Kho dữ liệu
– Trình cắm thêm Eclipse
– Mô hình hóa đối tượng (sơ đồ UML 2.0)
– Tạo báo cáo
– Lập mô hình XML hỗ trợ các tiêu chuẩn Lược đồ XML và DTD
– Trình bổ sung Visual Studio 2005

Ngoài ra, nó hoạt động với hơn 60 hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ; và nó cũng cung cấp một cách tiếp cận tuyệt vời để điều chỉnh kinh doanh và CNTT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thông tin hiệu quả.

Link download nhanh phần mềm PowerDesigner mới nhất Full [email protected]

Quảng cáo

Sau khi download PD về, các bạn chạy file PowerDesigner161_Evaluation.exe để install. Cài đặt xong các bạn copy file pdflm16.dll vài thư mục cài đặt. Thư mục cài đặt Win thông thường là

  • C:\Program Files (x86)\Sybase\PowerDesigner 16\ (window 64 bit)
  • C:\Program Files\Sybase\PowerDesigner 16\ (window 32 bit)

và chọn ghi đè lên file cũ.

Hướng dẫn sử dụng cơ bản PowerDesigner

Bây giờ sử dụng PowerDesigner để tạo cơ sở dữ liệu, trước tiên hãy chạy chương trình và vào giao diện chính:

Quảng cáo

Tập tin — Mô hình mới — Mô hình dữ liệu vật lý — Sơ đồ vật lý — Tên mô hình được đặt để kiểm tra, thuộc tính DBMS được đặt thành Microsoft SQL Server 2005 (cơ sở dữ liệu bạn sử dụng):

Quảng cáo
Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Tìm kiếm

Copyright Saohaivuong All Rights Reserved.

Sao Hải Vương
Logo