Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ được coi là đã được Người dùng chấp nhận khi sử dụng trang web Saohaivuong. Bạn được yêu cầu đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng các dịch vụ của trang web này:

GIỚI THIỆU

Bằng cách sử dụng Trang web Saohaivuong, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web với tất cả các hướng dẫn, quy tắc và chính sách có thể được cập nhật trên trang web theo thời gian. Saohaivuong có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Thuật ngữ Người dùng sẽ đề cập đến người dùng đang truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web. Thuật ngữ Saohaivuong sẽ đề cập đến Saohaivuong. Thuật ngữ Trang web đề cập đến Saohaivuong.com do Saohaivuong sở hữu và giám sát.
Thuật ngữ Nội dung đề cập đến tất cả văn bản, thông tin, đồ họa, chữ viết, biểu trưng, ​​ảnh, âm thanh, video, các tính năng tương tác và tất cả các tài liệu khác trên Trang web.
Thuật ngữ Sản phẩm Saohaivuong sẽ đề cập đến các sản phẩm phần mềm do Saohaivuong sở hữu.

SỬ DỤNG TRANG WEB

Tất cả nội dung có trong trang web này thuộc sở hữu của Saohaivuong cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng trang web.
Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, chuyển nhượng, bán lại hoặc xuất bản lại bất kỳ Nội dung nào của trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Saohaivuong.
Saohaivuong có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng Trang web.

BẢN QUYỀN VÀ CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC

Tất cả nội dung hiển thị trên trang web này bao gồm thông tin, đồ họa, hình ảnh và diện mạo tổng thể của trang web đều phải tuân theo bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

SẢN PHẨM Saohaivuong

Tất cả các Sản phẩm của Saohaivuong là các tác phẩm có bản quyền của Saohaivuong. Bất kỳ giao dịch mua nào bắt đầu từ Trang web này sẽ được kết thúc với người bán thanh toán đáng tin cậy của chúng tôi theo các điều khoản và điều kiện của nó, và do đó bạn nên xem lại các điều khoản đó trước khi mua hàng. Giá hiển thị trên Trang web không bao gồm tất cả các loại thuế mua bán, sử dụng, giá trị gia tăng hoặc các loại thuế tương tự khác. Mọi khoản Thuế áp dụng sẽ được thêm vào trước khi bạn đặt hàng theo các điều khoản và điều kiện của người bán thanh toán như đã nói ở trên.
Saohaivuong Sản phẩm được bán thông qua người bán lại hoặc nhà phân phối được xử lý theo các điều khoản và điều kiện riêng của họ.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Trong mọi trường hợp, Saohaivuong sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc trừng phạt, cho dù theo hợp đồng, hành vi vi phạm hoặc bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào khác, phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web của bất kỳ bên nào hoặc liên quan với bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, lỗi, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, vi rút máy tính, lỗi hệ thống đường truyền, mất dữ liệu hoặc mất quyền sử dụng liên quan đến trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được điều hành bởi bất kỳ bên thứ ba hoặc bất kỳ nội dung nào của trang web này hoặc bất kỳ trang web nào khác, ngay cả khi Saohaivuong nhận thức được khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

Mặc dù Saohaivuong cố gắng cung cấp nội dung chính xác trên trang web, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng những nội dung đó là chính xác hoặc phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào hoặc sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc sẽ có sẵn trên cơ sở không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này có thể cung cấp liên kết đến các trang web từ các bên thứ ba, bao gồm người dùng, nhà quảng cáo, chi nhánh và nhà tài trợ của Trang web. Bạn đồng ý rằng Saohaivuong không chịu trách nhiệm về tính khả dụng và nội dung được cung cấp trên các trang web của bên thứ ba. Người dùng được yêu cầu đọc kỹ các chính sách được đăng bởi các trang web khác liên quan đến quyền riêng tư và các chủ đề khác trước khi sử dụng. Saohaivuong không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba có thể truy cập thông qua Trang web, bao gồm ý kiến, lời khuyên, tuyên bố và quảng cáo, và Người dùng sẽ chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng nội dung đó. Saohaivuong không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người dùng có thể phải chịu khi giao dịch với bất kỳ bên thứ ba nào.

INDEMNITY

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Saohaivuong vô hại khỏi và chống lại tất cả các chi phí, khiếu nại, tổn thất, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người dùng sử dụng sai nội dung và dịch vụ được cung cấp trên Trang web .

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Thông tin trong Trang web được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy. Saohaivuong từ chối mọi bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ của các tài liệu hoặc độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, tuyên bố, ý kiến ​​hoặc thông tin khác được phân phối qua trang web. Bạn đồng ý rằng bất kỳ sự phụ thuộc nào vào bất kỳ tuyên bố, ý kiến, lời khuyên hoặc thông tin nào như vậy sẽ do bạn tự chịu rủi ro.
Saohaivuong bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ phần nào của Trang web.
Saohaivuong có thể thay đổi hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào trên trang web của mình bất kỳ lúc nào, bao gồm, nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc giá cả được mô tả trong trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Sao Hải Vương
Logo